Regjeringens desidert største grep i sin ferske, store klimaplan, er å firedoble CO2-avgiften i løpet av de neste ti årene. Nå sammenliknes opposisjonens klimastandpunkter i stor grad med denne planen. Hittil er det bare Frp som har gått sterkt ut mot økningen - frem til Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum deltok i en debatt på radiopragrammet Politisk Kvarter fredag 5. februar.

Vedums uttaltelser gav inntrykk av at Senterpartiet vil gå imot økningen. Han ville heller ikke svare på om Senterpartiet støtter en historisk bærebjelke i norsk klimapolitikk, nemlig prinsippet om at den som forurenser skal betale for den grønne omstillingen.

Det som særlig vakte oppsikt, var at Vedum ikke klarte å svare på om Senterpartiet vil støtte forslaget om 50 til 55 prosent kutt i norske klimagassutslipp til 2030. Det er et år siden regjeringen varslet det nye målet. Alle partier utenom Frp, og nå kanskje Senterpartiet, støtter det. Vedum var også uklar på om Senterpartiet vil skrote avtalen Norge har med EU, om å gjennomføre klimapolitikken frem til 2030 sammen. Det er en helt sentral del av norsk klimapolitikk.