Rå økonomisk vekst blir mindre viktig – nå skal Kina fokusere mer på å bekjempe ulikheter og avverge klimakollaps, og ta en mer aktiv rolle på den internasjonale scenen.

Samtidig blir landets president mer enerådig, kommunistpartiets grep om alle aspekter ved samfunnet blir fastere, og ytringsfriheten snevrere.

Det er, i helt korte trekk, inntrykket etter at kommunistpartiet i landet har hatt sin partikongress, den 19. i historien.