Diplomatiet har mislyktes, det trengs nye strategier for å redusere trusselen fra Nord-Koreas atomvåpenprogram – og blir det skummelt nok, er ikke engang et forkjøpsangrep utelukket.

Slik kan vi kort oppsummere USAs nye holdning til eremittstaten i Øst-Asia, som i det siste har avfyrt flere interkontinentale testmissiler og hevder de er nær ved å teste et missil som kan levere et atomstridshode til amerikansk fastland.

Trump-administrasjonens Nord-Korea-politikk er i grove trekk offentliggjort av utenriksminister Rex Tillerson, som reiser til Kina i morgen etter å ha møtt sine japanske og sørkoreanske kolleger torsdag og idag.

Den står i kontrast til Obamas idé om å sakte utarme Nord-Korea gjennom strenge økonomiske sanksjoner, og over 20 år med enighet om at bomber er et for risikabelt og destabiliserende grep mot nordkoreanske kjernefysiske anlegg.

– Verken diplomatiske bestrebelser eller andre tiltak de siste 20 årene har maktet å av-atomifisere Nord-Korea. En ny tilnærming er nødvendig, slo Tillerson fast på en pressekonferanse i Tokyo.

Åpner for militær maktbruk

– La meg være klar: Linja med strategisk tålmodighet er slutt. Vi utforsker nå et nytt sett med diplomatiske, økonomiske og sikkerhetsmessige tiltak. Vi ønsker ikke en militær konflikt, men heves trusselnivået dit hen at vi mener det krever handling, er også den muligheten tilstede, sa utenriksministeren i Seoul i dag, og ble fulgt opp av sjefen på Twitter:

Nordkoreanerne har svart ved å kalle inn vestlige journalister til en pressekonferanse i Beijing der ansvaret for en eventuell konfrontasjon legges på USA og deres allierte, og der landets atomvåpenprogram framstilles som en nødvendig sikkerhetspolitisk forsikring.

Tillersons uttalelser er til dels revirmarkering av en fersk president og hans administrasjon, og til dels et forhandlingsutspill i forkant av møtet med kinesiske myndigheter lørdag, mener Korea-eksperter Filter Nyheter har vært på tråden med i dag.

– Det er ikke uvanlig at noe av det første en ny amerikansk utenriksminister gjør, er å reise til Tokyo og Seoul for å sementere alliansen (med nøkkelstater i Øst-Asia). Den beste måten å gjør det på er å framheve den uhyggelige faren den nordkoreanske systemet representerer, med sitt atomprogram pg sine missiltester, sier Geir Helgesen, leder av Nordisk institutt for Asia-studier ved Københavns universitet.

– Det som er spesielt denne gangen, er at Nord-Korea har en ung leder som tilsynelatende er villig til å risikere mye ved å stramme musklene, og som retorisk er barskere enn både faren og bestefaren. Men også at Japan har en konservativ statsminister som er opptatt av å fjerne Japan fra sin pasifistiske grunnlov, slik at også Japan kan agere internasjonalt med militære styrker. Da passer frykter for Nord-Korea perfekt inn i agendaen, sier Helgesen.

Presser hardere

John Rydqvist, seniorforsker ved Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige sier Tillersons retorikk på kort sikt kan ses på som et forhandlingsutspill i forkant av Kina-besøket, der kineserne vil presentere sine egne planer for å holde Kim Jung-uns regime i sjakk.

– Trump-administrasjonen vil se hvor langt de kan presse Kina til å implementere sanksjoner mot Nord-Korea. Kina er nøkkelen, fordi det eneste som gjør at Nord-Korea kan holde på som de gjør, er at kineserne ser en annen vei. For Kina er stabilitet og status quo viktigere enn hvorvidt Nord-Korea utvikler atomvåpen eller ei, sier Rydqvist til Filter Nyheter.

– I det lange perspektivet har jo Tillerson helt rett: Ikke noe av det USA og verdenssamfunnet har foretatt seg har fått Nord-Korea til å avstå fra å utvikle atomvåpen. Man vet også at kineserne er irriterte på at Nord-Korea skaper internasjonale problemer for dem, men har ikke klart å overtale regimet til å velge en annen vei. Nå ser ikke amerikanerne noen annen mulighet enn å presse hardere for å få noe til å skje, sier han.

Rakettskjold

Mens Tillerson er i regionen flys det inn droner, høyteknologiske radarer og stridshode-løse missiler. Rakettskjoldet THAAD skal installeres for å beskytte Sør-Korea. Landet står uten statsminister og midt oppe i en politisk krise som kan ende med tap for de konservative og regjeringsmakt for de mindre konfrontatorisk anlagte sentrumspartiene etter valget til sommeren.

THAAD under testing i USA. Foto: US Army (Public domain)

Beijing har respondert kraftig på rakettskjoldet – blant annet ved å stenge sørkoreanske supermarkeder i Kina.

– Kina er svært skeptiske til systemet USA nå skynder seg med å få på plass i Sør-Korea. De ser på dette som et spill: Har USA et effektivt antimissilsystem tett ved Kinas grenser kan de, dersom det skulle komme til konflikt, pelle ned Kinas raketter før de i det hele tatt forlater kinesisk territorium. Selv har de ikke noe tilsvarende, og det representerer en ubalanse de ikke kan godta, sier Geir Helgesen i København.

Inn i dette kommer Tillerson med klare krav til kineserne: Vil dere ikke at vi skal installeres rakettskjold i regionen, får dere gjøre noe med årsaken til at vi mener det er nødvendig.

– Diskusjonene vil forsterke hverandre, og om det blir ytterligere provokasjoner må USA forbeholde seg retten til å komme dem i forkjøpet. De nye, avanserte dronene de har flydd til Sør-Korea kan bevæpnes slik at de kan slå ut ressurser i nord, og skulle noen av dem bli skutt ned blir det neppe like mye diplomatisk problematikk som om de hdde skutt ned et bemannet fly, sier John Rydqvist.

– Men hvilken risiko et slikt angrep vil føre med seg er et annet spørsmål. Seoul ligger innen artilleriavstand fra Nord-Korea, og hittil har det fungert som avskrekking. Det skal mye til for at USA velger å bruke vold, sier han.