Unge Venstre ut mot egen statssekretær: — Han sitter og skryter av at regjeringen dreper ulv på riksdekkende radio

Sondre Hansmark, Unge Venstre

Unge Venstre reagerer sterkt på måten moderpartiets statssekretær fra Klima og -miljødepartementet Atle Hamar snakker om regjeringens ulvepolitikk.

Ungdomspartiet postet følgende melding på Twitter tirsdag:

 

Atle Hamar møtte tidligere på dagen Norsk Bondelag til ulvedebatt på NRKs radioprogram Politisk Kvarter, i anledning en demonstrasjon foran Stortinget i protest mot regjeringens ulvepolitikk tirsdag kveld.

Skogeier og høyremann på Stortinget fram til 2017, nå næringspolitisk sjef i Glommen Skog og leder av Naturbruksalliansen, Gunnar Gundersen, regner med at nærmere 5000 demonstranter stiller opp.

«God balanse»

Norsk Bondelags fremste ankepunkt mot regjeringen er at de mener den ikke følger opp Stortingets vedtak om bestandsmål for ulv, som i praksis betyr at en «ulvekvote» på 4-6 kull får leve videre i år. Bakgrunnen er at 4 kull er registrert allerede, uten at felling er begynt, og at det det kan komme nye kull helt fram til mars.

Atle Hamar svarte slik på kritikken fra Bondelaget med at regjeringen ikke vil gi fellingstillatelser før antall registrerte kull har passert grensa for bestandsmål, og forsvarte regjeringens handlemåte slik:

«Nå får vi like mye kritikk fra begge sider, så jeg tenker vi har funnet en god balanse», og opplyste videre at det er første gang det er vedtatt å drepe et ulvekull i ulvesonen, og at «denne regjeringen har skutt flere ulv enn på årevis». Hamar viste blant annet til at det ble skutt nær 40 ulv i fjor.

Statssekretær Atle Hamar

Danser for Bondelaget

Leder for Unge Venstre, Sondre Hansmark, reagerer på Hamars uttalelser.

— Han spiller på Bondelagets premisser, og legger deres syn til grunn når han argumenterer. Han trekker det at vi for første gang skyter ulv i ulvesonen, og det at vi skyter rekordmange ulv, som noe positivt. Det ser ut til at vi har en statssekretær som sitter og skryter av at regjeringen dreper ulv på riksdekkende radio, sier Hansmark.

— Debatten handlet blant annet om hvorvidt regjeringen følger Stortingets vedtak. Mener Unge Venstre at regjeringen skal bryte med Stortinget og ikke følge opp vedtaket?

— Vi mener at det viktigste er å følge naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. Vi har en sterkt genetisk truet ulvestamme i Norge, og bør derfor tillate flere ulv å krysse grensa. Jeg mener ikke at regjeringen ikke skal følge Stortingets vedtak, men se til begge deler, sier Hansmark.

— Hva mener dere Hamar burde ha sagt?

— Jeg mener det ikke er Venstres oppgave å skryte av dette. Hamar burde heller fremheve Venstres primærstandpunkter i en sak vi kanskje har tapt litt i regjeringen.

Ikke bare sau, elgjakt også viktig

Sauebøndenes situasjon blir trukket frem i ulvedebatten. Ifølge statistikken skyldes 1-2 prosent av tap av sau ulv. Jerv og gaupe dreper langt flere sau i året enn ulv, og ifølge forskere er fluelarven sauenes største trussel (spyfluer legger egg i ull eller sår på sauer, og larver utvikler seg).

Konfrontert med dette la leder i Oppland Bondelag, Kristina Hegge, til at for Bondelaget handler dette minst like mye om folks tilgang til utmarka på jakt. Elg topper nemlig menyen hos den skandinaviske ulven, ifølge forskere ved Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet), som sitter på verdens største datasett på ulvens matfat.

«Redelige og ærlige»

Forsker ved Universitetet i Stavanger, Morten Tønnes, mener debatten om ulv versus sau fort blir en skyttergravsdebatt som tåkelegger at dette handler om interessegrupper for skogbruk og naturvern, som står mot hverandre.

— Det synes jeg stemmer i høyeste grad, sier Unge Venstre-leder Hansmark.

— Ulvemotstanderne må ta en kikk på argumentene sine.

— Hvordan bidrar Unge Venstre i denne polariserte debatten?

— Jeg vil påstå at vi er redelige og ærlige. Jeg skal være den første til å innrømme at ulv tar noe sau. Derfor har vi fått på plass gode erstatningsordninger.