Tybring-Gjedde hyller Ungarns utskjelte statsminister: «Europas siste skanse»

Ungarns statsminister Viktor Orbán kjemper for sitt lands innflytelse i EU om dagen.

I en avstemming i EU-parlamentet onsdag var flere av hans tidligere støttespillere en del av flertallet som startet straffeprosessen som kan frata Ungarn stemmeretten i unionen. Begrunnelsen er at statslederen har tatt landet sitt i en stadig mer autoritær retning siden han tok over i 2010.

Orbán har lagt sentralbanken under politisk styring, begrenset pressefriheten og organisasjonsfriheten, og bestemt at dommere skal oppnevnes av én mann i regjeringen – etter å ha pensjonert 200 stykker i ett jafs.

Det var én representant i forsamlingen som tok Ungarns sterke mann i flammende forsvar – den britiske UKIP-lederen Nigel Farage: «Takk Gud for at det er én leder i Europa som tør å stå opp for sin nasjon, sine prinsipper, sin kultur og sitt folk i møte med slik intens mobbing».

Onsdag kom lignende støtte fra Frps utenrikspolitiske talsmann på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde. I et Facebook-innlegg der han delte nyheten om at Ungarn kan miste stemmeretten, skriver han blant annet «all ære til Orbán»:

Mener demokrati-kritikk er skalkeskjul

— Du skriver at EU vil ta rettigheter fra Ungarn «med påstander om fravær av demokratiske rettigheter». Overdriver de andre EU-landene demokratisk nedbygging i Ungarn?

— Den overordnede problemstillingen er Ungarns nei til å ta imot flyktninger. Det er det saken handler om. Det er ikke slik at det er store protester mot Orbán i Ungarn. Han har støtte i eget folk, og da må EU akseptere det, sier Tybring-Gjedde til Filter Nyheter.

Ungarn har skapt frustrasjon og sinne i EU for å nekte å gå med på kvotesystemet som skal avlaste landene i sør, Italia og Hellas, for flyktningene og migrantene som har hopet seg opp i landene etter krisen i 2015. Orbán går ikke med på noe annet tiltak enn å styrke kontrollen av Europas grenser, og sier han gjør det for å beskytte landets kristne kultur og verdier.

— Vi har oppfunnet menneskerettighetene, ikke kristenrettighetene, på dette kontinentet, sa hans egen partileder i EU-parlamentet, Manfred Weber, i en uvanlig refsende tale i parlamentet tirsdag.

Orbán har tidligere rystet andre europeiske statsledere med svært generaliserende uttalelser om flyktninger og migranter. Blant annet at han ikke ser på muslimene som har kommet som flyktninger, men som «inntrengere», at migrasjon er «gift» for landet, og at «alle terrorister i grunn er migranter».

— Er det også uttalelser du kan stille deg bak?

— Nei. Det er en språkbruk som jeg ikke støtter. Men jeg har forståelse for at han ikke ønsker å bli påtvunget flyktninger fra Midtøsten og Afrika. Men retorikken støtter jeg ikke, sier Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde, Frp

Så lenge befolkningen ikke protesterer…

Orbán er kritisert for brudd på en lang liste av prinsippene EU hviler på. Det er blant annet på bakgrunn av en rekke kontroversielle lovforslag, som menneskerettighetsorganisasjoner som Helsingforskomiteen har karakterisert som et autokrati i startgropen:

  • Dommere skal utpekes av én regjeringsoppnevnt person.
  • Utnevnelsen av et medieråd som overvåker landets medier og kan trekke inn lisenser og bøtelegge medier som ikke er «balanserte» nok.
  • Kun religiøse forsamlinger med minst 1000 medlemmer og 20 års historie i Ungarn får status som trossamfunn.
  • Politisk styrt sentralbank.

— Er det noen rettighets-påstander du tenker spesielt på at er udokumenterte eller overdrevet?

— Jeg tror det er påstander for å skjule et annet motiv.

— Alle disse endringene… Mener du EU må akseptere at et medlemsland beveger seg mot autokrati så lenge befolkningen tilsynelatende ikke protesterer?

— Folk vil protestere å si ifra hvis de misfornøyde i et opplyst land. Det er ikke EU som skal bestemme hvordan Ungarn skal styre sitt land. Jeg synes ikke noe om det. EU burde holde seg til å være en ren handelsunion slik det startet, med kull og stål-unionen. Nå går de utover sitt mandat.

— Men er det ikke legitimt av EU å kreve at et medlemsland av en handelsunion ikke har politisk styrt sentralbank?

— Dersom Ungarn driver handelspolitikk som trosser EUs handelslover. Men å blande seg inn i nasjonalstaters indre styre og bestemme over dem er ikke det. Se hvordan EU oppfører seg mot Storbritannia nå, de vil nekte å handle fritt med landet.

— Men vi styrer jo også egne tollsatser… Det er greit for nasjonalstater, men ikke for en handelsunion?

— Da kommer man i en situasjon der man ikke får handlet med EU. Det blir en umulig situasjon, spesielt for mange små land.

Imot definisjonen av demokrati

Weber var ikke den eneste fra Orbáns eget parti European Peoples Party EPP (EUs konservative blokk) som vendte seg mot Ungarn. Selv ikke Østerrikes kansler Sebastian Kurtz, som overhodet ikke er kjent for noen myk linje i innvandringspolitikken verken på hjemmebane eller i EU, vil støtte Ungarns leder.

— Det ser ut til at det er et skille mellom de høyrepopulistiske partiene i Europa,  i synet på og støtten til demokratiet?

— Definisjonen av demokrati er satt av Frankrike og Tyskland, og alle andre må bare innordne seg deres definisjon. Det er jeg imot. Den ungarske befolkning gjør opprør hvis de ikke ser seg tjent med det styret de har. Tenk på den historien de har, med den ungarske revolusjon i 1956.

  • Den ungarske revolusjon startet med et studentopprør som raskt spredte seg over hele landet, og etter en uke opprettet opprørerne et ikke-kommunistisk styre som skulle forhandle med Sovjet. Den 4. november slo Sovjet tilbake. Flere tusen opprørere ble drept og det ble massearrestasjoner. 200 000 flyktet. Opposisjonen ble undertrykket i 30 år, fram til forsamlings-, organisasjons- og ytringsfrihet igjen ble innført i 1989.

Vil ta EU tilbake til røttene

Tybring-Gjedde skriver at Ungarn og Orbán «representerer et siste glimmer av håp og Europas siste skanse i EUs kamp for å avvikle nasjonalstaten».

— Hvilken rolle tror du Ungarn og Orban kan spille framover i denne kampen, i EU?

— Ungarn er et stolt og sterkt land, som har stått for sin uavhengighet siden krigen mot Sovjet. Så møter de det samme i EU. Det at EU prøver å tvinge land til å gi opp sin selvstendighet, synes jeg er bekymringsfullt. De beskyldningene som kommer fra EU er et dårlig skjult forsøk på det.

Mange tviler på at restriksjonene mot Ungarn går gjennom. Det må ikke bare gå gjennom i parlamentet, men også få enstemmighet i Den europeiske unions råd. Det er representert av hvert lands ministre. Polen har allerede annonsert at landet ser med «bekymring» på forslaget om å frata Ungarn stemmerett.

Frp-talsmannen tror ikke EU vil lykkes med å frata Ungarn stemmeretten.

— EU forsøker å fremstille det som at Ungarn er avhengig av dem, men Ungarn vil klare seg helt fint alene. EU er mer avhengig av Ungarn enn motsatt.

— Hvorfor er EU mer avhengig av Ungarn enn motsatt?

— Fordi det har en smitteeffekt (hvis Ungarn går ut). EU gjør dette som en skjult trussel mot andre land som vil stå for seg selv.

— At EU frykter et Brexit-ras?

— Ja. Italia er skeptiske, Østerrike er det, Polen og andre østeuropeiske land er det. De har akkurat blitt fri fra østblokken, så kommer EU og vil frata dem suverenitet.  Nasjonalstater er iferd med å komme tilbake i Europa nå, det er veldig bra.

— Hvis Ungarn klarer seg bedre alene, burde de ikke da gå ut av EU siden de ikke deler de liberale verdiene?

— Da vil EU slutte å eksistere, og da blir Europa et mer ustabilt kontinent.

— Så du mener EU bør fortsette å eksistere?

— Hvis man går tilbake til det som det var opprinnelig, så er det bra.