Ungarns statsminister Viktor Orbán kjemper for sitt lands innflytelse i EU om dagen.

I en avstemming i EU-parlamentet onsdag var flere av hans tidligere støttespillere en del av flertallet som startet straffeprosessen som kan frata Ungarn stemmeretten i unionen. Begrunnelsen er at statslederen har tatt landet sitt i en stadig mer autoritær retning siden han tok over i 2010.

Orbán har lagt sentralbanken under politisk styring, begrenset pressefriheten og organisasjonsfriheten, og bestemt at dommere skal oppnevnes av én mann i regjeringen - etter å ha pensjonert 200 stykker i ett jafs.