«Vi skal gå til Høyesterett. (…) Vi skal vinne dette, og slik jeg ser det, har vi allerede vunnet», uttalte president Donald Trump under sin valgnattstale til tilhengerne sine.

Det var som kjent lenge før valgresultatet var avklart.

Det hadde da ikke kommet rapporter om valgjuks. Trump hevdet i sin tale likevel at valget var «en svindel av det amerikanske folk». Han kom så med noen halvkvedete setninger om at «plutselig stoppet de det», og videre «vi vil ikke at de finner stemmer klokken fire på morgenen».