Stusset du også over regjeringens pressekonferanse tirsdag, som på forhånd ble varslet som den store «nå strammes det inn»-dagen, bestod av … ingenting?

Det er det flere som har gjort. SV-leder Audun Lysbakken advarer Erna Solberg om å rope «ulv» i utide:

Flere synes det ble i overkant mye fyllstoff og uklar substans.

Andre bare raljerer:

Så hvorfor all denne varslingen, uten tiltak?

Vi har lett etter svar i Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger og vurderinger. Dette er de viktigste punktene derfra:

1) FHI: La kommunene styre tiltak

Folkehelsa skriver at de følger kommuner med utbrudd tett, og har mange møter med disse. FHI nevner særlig Oslo og nabokommunene Lørenskog, Lillestrøm, Bærum og Drammen, Oslofjord-byene Tønsberg og Sandefjord samt Moss, Kristiansand på sørlandet og de tre største byene i Nord-Norge: Tromsø, Bodø og Harstad.

«Vi vurderer at alle håndterer sine utbrudd bra», skriver FHI, og peker på at disse kommunene forsterker TISK-arbeidet sitt, og at de fortløpende vurderer behov for skjerpede tiltak.

«Siden utfordringen i hovedsak er i Oslo, noen nabokommuner og 5 – 10 andre bykommuner, og disse kommunene allerede forsterker sine tiltak, tror vi det er forsvarlig fortsatt å ha hovedvekten på lokale, målrettede tiltak», skriver FHI.

De legger til at de er i dialog med kommunelegene i en rekke kommuner med større eller mindre utbrudd med og uten varianter av viruset, men at de vurderer at disse utbruddene ikke er spesielt uvanlige eller bekymringsfulle.

«Etter vårt syn er det nå ikke behov for statlig fastsatte forskrifter for noen av disse kommunene».

FHI påpeker også at statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) flere steder er inne og bidrar til samordning med nabokommuner.

Fagfolkene i Folkehelsa mener kommunene og staten har «en rekke tiltak som vi vet kan bremse og snu epidemien ved behov», og at de derfor ser det som forsvarlig å følge situasjonen og «respondere på eventuell urovekkende utvikling».

2) Kommunene vil ordne selv

FHI argumenterer også med at kommunene ønsker å styre selv, og FHI gjør det klart at de mener at de er i stand til det, med støtte fra FHI og andre. FHI viser til at kommunene med utbrudd selv har vurdert situasjonen slik at det er behov for å treffe skjerpede smitteverntiltak.

Ikke alle ar enige i det. En professor ved UiT i Tromsø, som har matematiske modelleringer som sitt eksepertiseområde (riktignok ikke innen helse), kom med følgende utblåsing etter dagens pressekonferanse:

3) Direktoratet: Javel, men sett ris bak speilet

Helsedirektoratet sier at de i hovedsak støtter FHIs vurderinger, men legger likevel inn en rekke motargumenter som utgjør størstedelen av vurderingen:

Direktoratet mener at erfaringen til nå tilsier at kommunene reagerer for svakt og for tregt på lokale og regionale utbrudd, og gjør det klart at de mener regjeringen bør være klar for rask inngripen. Helsebyråkratene lister opp tilfeller hvor de mener Solberg bør vurdere nasjonal inngripen:

  • Der det haster veldig, eller kommunene somler,
  • Der kommuner med lik smittesituasjon i samme region er uenige,
  • Der det er tvil om de tar hardt nok i,
  • Dersom sykehusene er iferd med å fylles.

«Helsedirektoratet vil derfor følge situasjonen fra dag til dag og melde tilbake til Helse- og omsorgsdepartementet, dersom vi anbefaler statlig regulerte og koordinerte smitteverntiltak», skriver de i sin anbefaling.


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.