Forskning, Frp og fiskerijournalister går ikke alltid så bra sammmen:


Som fanden leser FAFO

I et debattinnlegg hos NRK skyver Sylvi Listhaug forskning foran seg som begrunnelse for asylinnstramminger «til barnas beste», uten at noen av forskerne kjenner seg igjen i faktaframstillingen. FAFO-rapporten statsråden har vist til var en studie av 30 mindreårige asylsøkere – hvorav ett – 1 – barn ble regnet for å ha reist ut mot sin vilje. Den andre studien omhandler ikke engang hvorvidt barna er med på valget om flukt. På Listhaugsk ble dette til at «barn tvinges i stor grad på flukt». Hun ble grundig konfrontert i Politisk kvarter i morges, blant annet om hvorfor påstanden ikke er å finne i selve lovforslaget. «Artikkelen står seg, fordi ett barn som blir sendt mot sin vilje, er ett barn for mye», sa hun der.

 

Banker, fotballtopper og den «røde eliten»
Den siste utviklingen i Panama-avsløringene:

 

NAV-bordellene
Oslopolitiet bekrefter overfor NRK at de har opplysninger om at bakmenn instruerer ofre for menneskehandel til å søke asyl eller såkalt refleksjon i Norge for å få lovlig opphold, fortsette prostitusjonsvirksomheten og sende penger til bakmennene. I ly av ordningen som er ment å hjelpe menneskehandel-ofre, brukes Nav-boliger i Oslo dermed ennå som bordeller.
Før og etter Gran Canaria
Alle fikk vel med seg Per Sandbergs mildt anstrengte møte med journalistene i Fiskeribladet Fiskaren i går kveld, men hvis ikke, er den høyst severdige videoen her. (Som noen tvitret: «Når munnen sier “fiskekvote” og kroppsspråket sier “springskalle”»).  Nå viser det seg forøvrig at det er Erna Solberg og ikke Sandberg som kjenner den omtalte rederen best.

 

Vil unngå svenske tilstander med boligpolitikk
Politiet ber kommunepolitikerne og næringslivet bry seg mer ombetydningen av boligplanlegging for å hindre kriminalitet og ekstremisme. – Vi må være veldig obs på boområder og skolekretsene fremover, også med tanke på at det nå kommer mange nye innvandrere til landet. Hvor de bosettes kan være alfa og omega i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, sa Ingjerd Hansen i Strategisk stab i oslopolitiet i under en stortingshøring om religiøs ekstremisme.

 

Ha en fortsatt fin dag!

 
 

Med vennlig hilsen,

Harald S. Klungtveit
Redaktør i Filter Nyheter