Forskning, Frp og fiskerijournalister går ikke alltid så bra sammmen:


Som fanden leser FAFO

I et debattinnlegg hos NRK skyver Sylvi Listhaug forskning foran seg som begrunnelse for asylinnstramminger «til barnas beste», uten at noen av forskerne kjenner seg igjen i faktaframstillingen. FAFO-rapporten statsråden har vist til var en studie av 30 mindreårige asylsøkere – hvorav ett - 1 - barn ble regnet for å ha reist ut mot sin vilje. Den andre studien omhandler ikke engang hvorvidt barna er med på valget om flukt. På Listhaugsk ble dette til at «barn tvinges i stor grad på flukt». Hun ble grundig konfrontert i Politisk kvarter i morges, blant annet om hvorfor påstanden ikke er å finne i selve lovforslaget. «Artikkelen står seg, fordi ett barn som blir sendt mot sin vilje, er ett barn for mye», sa hun der.