Taxiforbundet kjørte over 100 Uber-turer for å anmelde sjåførene

105 Uber-sjåfører i Oslo-området blir i dag politianmeldt av Norges Taxiforbund for å ha tatt betalt for å kjøre persontransport uten å ha løyve. Det går fram av en pressemelding som ble sendt ut i dag.

Forbundet har selv brukt Uber-appen til å bestille turer og bruker kjørekvitteringene som bevis, går det fram av anmeldelsen.

– De vi har fått opplysningene fra, har opptrådt som helt vanlige uberkunder. Identifisering er skjedd ut fra informasjonen som er gitt av Uber i forbindelse med turene, uttaler taxiforbundets leder Øystein Trevland.

Anmeldelsen argumenterer for at det er nødvendig å straffe et stort antall sjåfører for å statuere at det er ikke er risikofritt å bruke Uber til å tilby transport utenfor sentrum, der flere sjåfører har blitt stoppet av politiet de siste månedene.

 

Har bare bevis for enkeltturer

Men bare 15 av de 105 anmeldte sjåførene er registrert med mer enn èn tur, på tross av at tidligere rettsavgjørelser peker på at det må være snakk om å «drive» en tjeneste for at kjøringen skal rammes av yrkestransportloven.

– Det er per i dag ikke avklart om en enkelt tur oppfyller kravet til «å drive», sier advokat Jens-Henrik Lien, som har forsvart en rekke Uber-sjåfører i Norge.

Norges taxiforbund vil ikke opplyse om noen av de 15 anmeldte sjåførene som er tatt for mer enn en, er tatt for mer enn to turer.

Og selv om opprettelsen av et enkeltmannsforetak ble trukket fram av Borgarting lagmannsrett i en dom i mars som et tegn på at transportvirksomheten til den tiltalte bar preg av mer enn sporadisk kjøring, har ikke taxiforbundet ikke sjekket om noen av sjåførene har opprettet et slikt foretak.

 

Tror ikke på sporadisk kjøring

Forbundet mener likevel det er åpenbart at når noen melder seg opp som Uber-sjåfør, er det med hensikt å kjøre mer enn sporadiske turer.

– Når du har meldt deg inn og gjort deg tilgjengelig i Uber-appen er det ikke for å kjøre èn tur. Uber skryter selv av å å ha 10 000 kunder og 1000 sjåfører. Da er det ikke logisk at omfanget skal være lite, mener taxiforbundet.

I anmeldelsen argumenterer de dessuten for at det ikke er mulig å være økonomisk motivert for å kjøre sporadiske turer:

«Hensikten med å plukke opp passasjerer må da være rent personlig interesse for å ha med fremmede. Dette vil kun passe for noen som typisk søker en bestemt type passasjer å ta med på kjøretur», skriver forbundet i anmeldelsen.

– Nødvendig å medvirke

Personene som tidligere er bøtelagt for å kjøre Uber i Norge, har det til felles at de har tilstått brudd på yrkestransportloven uten noen rettslig behandling av skyldsspørsmålet.

Uber fastholder derfor overfor Nettavisen at de driver lovlig «transportdeling», ikke tradisjonelle taxitjenester. Det avviser taxiforbundet og viser til at såvel Samferdselsdepartementet som Oslo kommune og politiet har sagt at de anser Ubers virksomhet i dag for å være ulovlig.

Politiet har sagt offentlig at de ikke straffeforfølger passasjerer som benytter seg av Uber. Advokat Jens-Henrik Lien mener taxiforbundets anmeldelse likevel gir grunn til å vurdere hvordan bevisene er fremskaffet.

– Dersom kjøringen anses ulovlig må nødvendigvis passasjeren ha medvirket. Det kan også være spørsmål om bevis er fremskaffet ved ulovlig provokasjon, sier han.

Øystein Trevland i taxiforbundet medgir at forbundet har medvirket til ulovlig kjøring, men at dett har vært «nødvendig for å avdekke virkomheten».

 

Avskilter og bøtelegger

Det er litt over to år siden Uber etablerte seg i Oslo med den såkalte UberPOP-tjenesten, som setter privatbilsjåfører i kontakt med passasjerer og lar dem transportere dem mot betaling. I hele år har politiet stanset og avskiltet biler til sjåfører som innrømmer at de er på Uber-tur.

Uber har betalt sjåførenes bøter og latt dem disponere leiebil i erstatning (til privatbruk; av forsikringsmessige grunner kan ikke leiebilene brukes til Uber-kjøring).

Siden i oktober har politiet også inndratt førerkortet og kjøreinntektene til en del av sjåførene. Filter Nyheter har tidligere skrevet at de lave prisene, samt Ubers gebyr på 20 til 25 prosent av sjåførenes omsetning, gjør at lønna deres blir svært lav.

Likevel er det i all hovedsak enkelt skaffe seg en Uber-sjåfør på fem-seks minutter i Oslo.