105 Uber-sjåfører i Oslo-området blir i dag politianmeldt av Norges Taxiforbund for å ha tatt betalt for å kjøre persontransport uten å ha løyve. Det går fram av en pressemelding som ble sendt ut i dag.

Forbundet har selv brukt Uber-appen til å bestille turer og bruker kjørekvitteringene som bevis, går det fram av anmeldelsen.

– De vi har fått opplysningene fra, har opptrådt som helt vanlige uberkunder. Identifisering er skjedd ut fra informasjonen som er gitt av Uber i forbindelse med turene, uttaler taxiforbundets leder Øystein Trevland.

Anmeldelsen argumenterer for at det er nødvendig å straffe et stort antall sjåfører for å statuere at det er ikke er risikofritt å bruke Uber til å tilby transport utenfor sentrum, der flere sjåfører har blitt stoppet av politiet de siste månedene.