Filter Nyheter finansieres hovedsaklig av reklame. Samtidig er vi svært takknemlig for lesere som vil bidra direkte til at vi kan fortsette å lage journalistikk som er mer gjennomtenkt enn i mange andre medier, samtidig som den er tilgjengelig for alle uten dyre abonnementer.

Samfunnsjournalistikken på Filter Nyheter, Filter X og i nyhetsbrevet vårt skal være grundigere og mer faktabasert enn de fleste artiklene du leser i typiske dagsaviser, og mer tilgjengelig enn stoffet i nisjemedier.

Vi prioriterer fakta foran følelser, klimakrisen foran kjendiser, og kaster ikke bort tid på nyhetsmeldinger du kan lese mange andre steder. Kanskje viktigst: Vi venter med å publisere til vi er sikre på at vi selv forstår en sak så godt at vi kan forklare den til deg.

Filter er forøvrig den eneste redaksjonen i Norge som har prioritert undersøkende journalistikk om høyreekstreme miljøer over tid, og nylig samlet vi dette stoffet på et eget nettsted – Filter X. Sånt koster penger.

Filter får ingen former for pressestøtte fra staten, og finansieres ikke av milliardærer med en politisk agenda. Filters eiere har ingen innflytelse på hva redaksjonen (ikke) skal skrive om, og vi selger ikke reklameplass midt blant nyhetsstoffet der leserne blir lurt til å tro at annonser er journalistikk.

Alt dette gjør oss litt annerledes, og vi håper du setter så stor pris på det at du vil støtte redaksjonen og uavhengigheten vår med litt penger.

Engangsbeløpet bestemmer du selv, men alle som gir mer enn 498,- får tilsendt en fjong t-skjorte med Filter-logoen.

Har du lyst til å støtte vårt arbeid med kritisk og faktabasert journalistikk, kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps.

Velg «Betal» (den med handlekurven) og tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media).

Skriv hvilken størrelse du vil ha og adressen din. (Om du ikke oppgir t-skjortestørrelse sender vi en i str. M)

Hvis mange gir oss det de kan kan vi sette i gang journalistiske prosjekter vi ellers ikke ville hatt råd til, og sikre at de vi har satt i gang, fortsetter på det nivået vi ønsker.

Tusen takk til alle som bidrar allerede!

Her er noen eksempler på journalistikk som du ikke har kunnet finne noen andre steder enn Filter Nyheter:

Ungdommens klimatoppmøte: «Utrolig skuffet», «hyklersk» og «flaut»

Politidirektøren ga hemmelig ordre om å stanse koranbrenning – PST frykter hevnangrep

Festaften med Fjordman – kom inn, kom inn!

Vi dro på hjemmebesøk til nynazistens hovedkvarter