Stortingspresident Olemic Thommessen (H) lå i 2014 i en flere måneder lang konflikt med Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)  - uten at komitépolitikerne på Stortinget ble informert. Konflikten berørte de hemmelige tjenestenes tillitsforhold til sine granskere.

I tillegg skal presidentskapet ha lagt lokk på saken i nesten to måneder i det som framstår som en dekkoperasjon da EOS-utvalget til slutt ville varsle Stortinget direkte.

Konflikten og den antatte treneringen kan blant annet ha ført til store forsinkelser i en evaluering av EOS-utvalget.

Samtidig skal presidenskapet ha blandet seg inn i selve mandatet for evalueringen ved å «bortfortolke» det kanskje mest betente området av alle: «hvordan sikre norsk demokratisk kontroll av fremmede staters overvåking av norske borgere».