— Pussig med alle disse kameraene, kommenterer Steinar Krogstad ironisk.

— Ja, kan du skjønne, svarer Jørn Eggum tørt.

Det er onsdag, og tid for vedtak på Fellesforbundets landsmøte. «Hele» presse-Norge omringer forbundsleder Eggum for å fange det som kan bli det mest dramatiske øyeblikket norsk fagforeningshistorie, for ikke å snakke om i norsk arbeidsliv, på mange år: Det skal stemmes for eller mot EØS-avtalen.