Først litt bakgrunn:

En muslimsk mann som i fjor høst jobbet i halv stilling ved Ekeberg skole i Oslo (via arbeidsformidling hos NAV), mente seg diskriminert på grunn av religion da han ble stilt overfor et ultimatum mot slutten av kontrakten: Du får bare et nytt vikariat om du begynner å håndhilse på kvinner.

Skolen visste før den første midlertidige ansettelsen at mannen ikke hilste på kvinner utenfor egen familie, begrunnet med at han ser det som et forbud fra profeten. Arbeidsgiverne så det som problematisk – men godtok det innledningsvis. Selv understreket han at han ikke ser ned på kvinner. Hvis kvinner tok initiativ til håndhilsing, la han hånda på hjertet, så dem i øynene og sa: «av religiøse grunner kan jeg ikke håndhilse på kvinner. Jeg håper at det er greit».