Myndighetene i både Kina og Sør-Korea knytter lokale utbrudd til religiøse, kristne menigheter. I Iran måtte det gå nærmere to måneder fra de første varslene om en ukjent sykdom kom, til myndighetene snakket åpent om utbruddet. Fra Israel har det kommet bilder av ultraortodokse jøder i full konfrontasjon med opprørspoliti som håndhever statens korona-tiltak.

– I kriser generelt kan religion spille både en veldig positiv, og en veldig negativ rolle, sier Tomas Sundnes Drønen.

Han er professor i globale studier og religion ved VID vitenskapelige høgskole (tidligere Misjonshøgskolen). Drønen har studert og arbeidet lengre perioder i Frankrike, Sør-Afrika og Kamerun, i sistnevnte land som misjonær på slutten av nittitallet, da han så AIDS-epidemien på nært hold. Nå forsker han på migrantmenigheter i Norge.

Tomas Sundnes Drønen VID