Finnmark fylkesting nekter å bidra i arbeidet med å meisle ut det nye storfylket Troms og Finnmark. Krigsretorikken er sterk både fra lokale politikere og engasjerte innbyggere. På nettsiden forfinnmark.no, opprettet for å protestere mot tvangssammenslåingen, skriver en at konflikten og motstanden trolig vil gå inn i historiebøkene som «den finnmarkske våren» med direkte referanse til Midtøsten:

«Vi husker alle den arabiske våren i 2001. Et folkeopprør. Et fortvilet rop og håp om demokrati og frie valg. Men som raskt ble slått ned av diktatorer. Med hjelp av tvang og militærmakt. Heldigvis er det siste uaktuelt i Norge. Men tvang er tydeligvis legitimt politisk også her til lands.  Selv mot viljen til 87 prosent av befolkningen i Finnmark».

Det er ikke bare reform-motstandere som bruker krigsretorikk. Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, har trukket paralleller mellom Finnmark-motstanden og seperatistkampen i Katalonia i Spania, og mener at organisasjonen For Finnmark driver en «geriljakrig».