Bilister i Norge betalte til sammen 10,2 milliarder kroner i bompenger i fjor. 82 nye bompengeprosjekter vedtatt av Stortinget, ifølge en foreløpig oversikt fra Statens Vegvesen.

Bompengeinnkrevingen har doblet seg de siste ti årene, og gått fra å være et ekstra tilskudd på toppen av offentlig finansiering av veiprosjekter, til en ekstra inntektskilde for veibygging i byer, til nå å betale store deler av både vei- og kollektivutbygging i flere byer.

Fått nok

Over 400.000 bilister har sluttet seg til et titalls ulike opprop mot bompenger, ifølge en opptelling Klassekampen gjorde 15. september. «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» har vært i vinden på Vestlandet i høst, og planlegger å starte lokallag over hele landet.