I stortingsvalg må du være norsk statsborger for å kunne stemme.

Men i lokalvalg, som i år, har utenlandske statsborgere stemmerett hvis de har bodd i Norge sammenhengende de siste tre årene (eller, for borgere av de andre nordiske landene, hvis de har bodd i Norge siden 30. juni i år).

Det betyr at det er rundt 350 000 utenlandske statsborgere som kan stemme ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg (hvertfall var dette tallet da Faktisk sjekket i fjor).

Nok til at flere partier finner det verdt det å utarbeide brosjyrer og sende ut Facebook-annonser på en rekke andre språk enn norsk.