Før valget i 2019 gikk det danske Socialdemokratiet – søsterpartiet til Arbeiderpartiet – til valg på å stramme inn innvandringspolitikken. 

Et nøkkelelement var en kontroversiell plan om å flytte asylbehandlingen ut av Danmark. 

Konkret ønsker de at flyktninger som kommer til Danmark skal flys ut av landet til mottak i land utenfor Europa. Her skal de bo mens de venter på svar på søknaden.