Skjult lydopptak av gråtende barn i grensepolitiets varetekt ryster USA: Dette er Trumps «nulltoleranse»

Undersøkende journalister i ProPublica publiserte mandag kveld et opptak gjort i skjul av en av de mange situasjonene de siste ukene der barn har blitt adskilt fra sine foreldre etter å ha blitt pågrepet av det amerikanske grensepolitiet for ulovlig grensepassering.

Omlag 2300 mindreårige, flere av dem i barnehagealder, har i løpet av halvannen måned blitt holdt internert av myndighetene i USA mens foreldrene fengsles andre steder. Praksisen er innført av Donald Trumps administrasjon som et avskrekkingstiltak mot ulovlig innvandring, men er regnet som rettighetsbrudd av FN og som barnemishandling av den amerikanske barnelegeforeningen.

I opptaket nedenfor, som ifølge ProPublica stammer fra forrige uke og er gjort av en anonymisert person som ville dokumentere barnas fortvilelse, har en gruppe på ti barn fra land i Mellom-Amerika nylig blitt tvunget bort fra sine voksne reisefølger:

Barna i opptaket skal være omlag fire til ti år gamle. Mens noen av dem gråter høylytt og roper på «mamma» eller «pappa», ber en seks år gammel jente fra El Salvador en besøkende representant fra konsulatet om å få ringe en tante på et telefonnummer hun har pugget utenat.

Samtidig som flere av barna gråter samtidig, høres en mann fra grensepolitiet som (etter alt å dømme) spøker om situasjonen.

«Her har vi jo et orkester, vi mangler bare en dirigent», sier han i opptaket.

Barn interneres i store bur

Barna som blir adskilt fra familiemedlemmene de ankom med kan ifølge dagens regelverk holdes i store, provisoriske interneringsleire i inntil 72 timer før de får sengeplass i mottak eller fosterhjem.

Grensepolitiet la mandag ut denne videoen fra et av anleggene med internerte i Texas, etter at en gruppe pressefolk til slutt hadde fått bli med på en kort befaring under forutsetning av at de ikke tok bilder eller gjorde intervjuer med noen:

Ifølge nyhetsbyrået AP blir rundt 1100 mennesker holdt i dette anlegget samtidig, hvorav rundt 200 i helga var mindreårige uten foreldre tilstede. I ett av «burene» satt det 20 barn.

Da Trump-administrasjonens nye praksis trådte i kraft for alvor i april i år, skal de mange ulike etatene involvert ikke ha rukket å planlegge for håndteringen av hundre- og tusenvis av barn samtidig.

Mediene har de siste dagene funnet eksempler der foreldre ikke har klart å finne ut hvor barna har blitt plassert, barn som har blitt værende i internering i USA mens foreldre blir deportert til Mexico,  internerte tenåringer som tar seg av fremmede barn ned i fireårsalderen, og ansatte ved mer langsiktige mottak som angivelig ikke har lov til å ha nærkontakt for å trøste traumatiserte småbarn.

Bilde tatt av grensepolitiet mandag denne uka. Pressefotografer har ikke fått slippe inn i anleggene.

Ifølge New York Times har foreldre og barn i flere tilfeller vært adskilt i flere uker uten mulighet til å kommunisere med hverandre eller få klarhet i hvor de enkelte befinner seg.

I Texas har myndighetene nå opprettet egne teltleire for å øke kapasiteten for barneinternering, ifølge CBS:

Trump lyver om årsaken

2018 er langt fra første gang mindreårige blir internert provisorisk av grensepolitiet i USA i lignende innhegninger, men under Trumps forgjengere dreide dette seg hovedsaklig om tenåringer som ble pågrepet etter å ha krysset grensa uten voksne familiemedlemmer. Før Trump tiltrådte som president ble barnefamilier som ble pågrepet sammen enten sendt tilbake over grensa med en gang eller løslatt i USA mens saken deres ble behandlet. 

Bakteppet for den omstridte adskillelsen av barn og foreldre er at Trump-administrasjonen, ved justisminister Jeff Sessions, har beordret «nulltoleranse» der alle ulovlige grensepasseringer skal straffeforfølges uten unntak – en dramatisk endring fra den generelle praksisen under tidligere presidenter.

Når samtlige voksne fengsles uavhengig av hvem de kom sammen med, blir myndighetene stående igjen med tusenvis av barn som må holdes i egne mottak eller fosterhjem.

Denne konsekvensen er ikke utilsiktet.

Allerede i mars 2017, under to måneder etter at Donald Trump var innsatt, uttalte daværende sikkerhetsminister John Kelly at han vurderte å ta barn fra foreldre på grensa som avskrekking. Kelly er i dag Trumps stabssjef i Det hvite hus. Så sent som mandag denne uka bekreftet justisminister Sessions at han håper barneinterneringen skremmer andre familier fra å ta seg inn i landet.

Etterhvert som kontroversen har økt i styrke, har Donald Trump begynt å skylde på noen helt andre for praksisen – Demokratenes kongresspolitikere. Samtidig kan uttalelsene hans tolkes som utpressing – at praksisen kan opphøre hvis han får bevilget penger til å gjennomføre noen av valgløftene hans på innvandringsfeltet:

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1007972046666690561

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1007671131841671169

Fordømmes av egne partifeller

Det er ingen tvil om at det er Donald Trump som er ansvarlig for praksisen, og at han kan beordre den stanset.

Per i dag er tiltaket også upopulært i befolkningen, der opp mot 66 prosent var motstandere i meningsmålinger publisert denne uka.

For hver dag som går med nye medieoppslag om konsekvensene for barna, har derfor flere fordømmelser fra prominente personer kommet til. Det skjer også i Trumps eget parti, der senatorene John McCain og Ted Cruz (fra Texas, der mesteparten av interneringen skjer) er blant politikerne som har gått ut mot presidentens tiltak.

Også tidligere presidentfamilier – som vanligvis ikke uttaler seg om den sittende presidentens politikk – har tatt avstand fra adskillelsen av barn og foreldre. Laura Bush (kona til George W. Bush) sammenligner praksisen med USAs internering av japanske krigsfanger under andre verdenskrig – et mørkt kapittel i landets historie, og kaller barnepågripelsene «grusom» og «umoralsk». Bush fikk mandag støtte i sosiale medier fra blant andre Michelle og Barack Obama. Også Bill og Hillary Clinton har tatt kraftig til motmæle om behandlingen av barna i grenseområdene.