Skjerpet trusselnivå mot jøder i Norge

Synagogen i Oslo. Foto: oaø (CC BY-NC 2.0)

SKJERPET TRUSSEL MOT JØDER I NORGE: Politiets sikkerhetstjeneste offentliggjorde i ettermiddag en ny trusselvurdering knyttet til Israel/Gaza-krisen fordi PST er bekymret for angrep rettet mot jøder og israelere. – Vi vurderer at trusselen mot jødiske og israelske mål i Norge er skjerpet. Trusselen vil i første rekke rette seg mot bygninger, institusjoner og organisasjoner som representerer jøder eller Israel, sa lederen for PSTs kontraterroravdeling, Lars Lilleby, på pressekonferansen. (PST poengterte at ekstremister ikke skiller mellom jøder og israelere). PST har også økt årvåkenhet rundt propalestinske arrangementer fordi de kan «tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet». 

PSTs pressekonferanse kommer to dager etter at Det mosaiske trossamfunn slo alarm om at jøder ikke føler seg trygge og har opplevd truende hendelser.


NOEN SLIPPER UT, INGEN INN: For første gang siden den pågående krigen startet slipper folk i dag ut av Gaza. Det skjer gjennom den ene grensepasseringen Israel ikke kontrollerer – Rafah – som er åpnet etter at Egypt har akseptert at «noen dusin» sårede palestinere slipper inn i landet for medisinsk behandling. I tillegg vil rundt 500 personer med ikke-palestinsk eller dobbelt statsborgerskap, samt enkelte palestinere som tilhører internasjonale hjelpeorganisasjoner slippe ut av området, meldte Gazas grensepasseringsmyndidighet i dag tidlig, ifølge The New York Times.

Ingen av de rundt 200 norske statsborgerne i Gaza er imidlertid på lista, og Utenriksdepartementet i Oslo ber disse vente med å ta seg til grenseovergangen.

Den norske legen Mads Gilbert (mangeårig medlem av Palestinakomiteen og politiker i Rødt) sier til NRK at ingen hjelpearbeidere slipper inn på Gaza for å avhjelpe det lokale, overarbeidede helsevesenet. Han mener dagens delvise åpning av Rafah-passeringen vil tømme Gaza for internasjonalt personell som kan bære vitnesbyrd om hvordan Israels krigføring rammer sivilbefolkningen. Nett- og telefondekning skal nok en gang være helt borte på det Hamas-styrte området.

Flyktningleiren Jabilia nord i Gaza skal i dag igjen være rammet av israelske luftangrep, melder Al Jazeera. Kraftig bombing av det tett befolkede området utløste i går fordømmelse av Israel fra flere land, mens landets militære ledelse forsvarer bombingen med at den fikk has på en sentral Hamas-leder, en militær kommandosentral og et nettverk av underjordiske tunneler.


  • PRØV ET ABONNEMENT PÅ FILTER NYHETER! Vi gir deg 30 dagers gratis prøvetid på digitalabonnement med alle våre nyhetsbrev (klikk her!). Tegn et papirabonnement for 100 kroner i måneden for å få vårt månedsmagasin i posten i tillegg (klikk her!). Ingen av våre abonnenter har bindingstid, så du kan avslutte når som helst. 

MASSEDØD AV LAKS FRA LERØY: Med interne bilder lekket til NRK kan kanalen dokumentere omfattende massedød av laks i bunnen av merder på flere av Lerøy Seafood sine anlegg denne høsten. Fiskeveterinær Trygve Poppe ved NMBU sier, basert på bildene, at dette viser at laksen har hatt store lidelser. Interne rapporter fra laksegiganten bekrefter at fisken har hatt mange sykdommer samtidig, som har rammet både hjerte, fordøyelse og gjeller. Sykdom i gjellene, fiskens pusteorgan, kan ha ført til at fisken ble kvalt. 

Ansatte om bord på fartøyet Seivik skal ha fortalt Mattilsynet at de skulle hente fisk fra merden som skulle videre til slakteriet, ment som menneskemat, noe avisen tidligere har omtalt. Men Bjarne Reinert, konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood, hevder dødfisk fra deres matproduksjon aldri blir sendt til matproduksjon. 


BEKLAGER KOLONI-FORBRYTELSER: Tysklands forbundspresident Frank-Walter Steinmeier ba onsdag om tilgivelse for forbrytelser det tyske militæret begikk under landets kolonistyre i Tanzania. Under det som blir ansett for å være et av de blodigste opprørene i kolonitiden ble mellom 200 000 og 300 000 lokale tanzanianere drept av tyske tropper under det såkalte Maji Maji-opprøret fra 1905 til 1907. Tanzania var den gang del av Tysk Øst-Afrika, som også omfattet dagens Burundi og Rwanda. Under et besøk til Maji Maji-museet uttalte Steinmeier at han skammet seg over hva tyske koloni-soldater hadde gjort og at han var forskrekket over brutaliteten som soldatene hadde utvist mot lokalbefolkningen. Forbundspresidenten sa Tyskland sto rede til å hjelpe tanzanianere med å få svar på ubesvarte spørsmål, og sa det kunne bli aktuelt å returnere kulturelle gjenstander og menneskelige levninger som var fraktet til Tyskland som krigsbytte.

Steinmeiers beklagelse skjedde under en tredagers tur der han blant annet møtte sin tanzanianske motpart, Samia Suluhu Hassan, for å diskutere hvordan landene kan styrke båndene dem imellom. Tanzania er en av de mest robuste økonomiene i Afrika sør for Sahara og Hassan har de senere årene tatt grep for å sikre større presse-, ytrings- og forsamlingsfrihet i landet. 

I en liknende gest kunngjorde Tyskland i 2021 at landet ville gi økonomisk kompensasjon for folkemordet det begikk under sitt kolonistyre i Namibia. Fra 1884 til slutten av første verdenskrig gjorde Tyskland også krav på territorier i dagens Ghana, Kamerun og Togo.


Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.