«Usikker», «vanskelig» og «svært krevjande» å anslå.

Slik omtaler regjeringen ved Klima- og miljødepartementet effekten av egen klimapolitikk.

Klimaloven sier at statens utslippsmål skal «så langt som mulig være tallfestede og målbare». Regjeringen er lovpålagt å hvert år redegjøre for hvordan Norge kan nå klimamålene, og klimaeffekten av fremlagt budsjett.