Sier nei til lokal rusreform i Oslo

BLANKT NEI TIL LOKAL RUSREFORM: Det rødgrønne byrådet i Oslo kommune har søkt til justisdepartementet om å teste ut et pilotprosjekt for en lokal rusreform der personer under 23 år som tas med mindre mengder narkotika til eget bruk skal møtes med rådgivning og helsehjelp, framfor straff. For å få til dette har de imidlertid vært avhengige av hjelp fra politiet, men Oslo-politiet vurderer at en slik ordning er en avkriminalisering det ikke er hjemmel forJustis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier seg enig i Oslo-politiets vurdering: «Jeg kan ikke behandle en søknad som går ut på å få unntak fra loven i Oslo. Narkotika er forbudt i Norge, også i Oslo», sa hun til NRK i dag morges. Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, Usman Mushtaq, som deltok i dagens Politisk kvarter, er uenig i at forslaget bryter med dagens lovhjemmel, og han mener prøveprosjektet i Oslo kunne vært viktig i den nasjonale debatten: «Det vi ønsket var at folk som sliter med rusproblematikk skulle få de nødvendige tjenestene og helsehjelpen som kunne kanskje fått dem ut av disse rusproblemene. Vi ønsket at politiet henviste så mange som mulig til å få rådgivning og hjelp, i stedet for påtale». 


BLANKT AVVIST AV AKTIVISTER: «Jeg tåler ikke at du sitter og prater den samme tompraten over oss, som dere har holdt på med i 505 dager». Med disse ordene avbrøt talsperson Ella Marie Hætta Isaksen olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) da han møtte Fosen-aktivistene utenfor departementet i dag. 

Demonstrasjonen som startet torsdag fortsetter i dag, og deltakerne er ikke mer utslitt enn at har trappet opp og også markert seg utenfor Finansdepartementet. Der fjernet politiet i dag ni demonstranter, som vil bli anmeldt. Demonstrantenes mål er å tvinge statsminister Støre på banen i saken med vindkraftverkene på Fosenhalvøya i Trøndelag, som ble ferdigstilt i 2020 – året før Høyesterett (for 505 dager siden) avgjorde at turbinene strider mot samenes rett til å drive rein i området. Det er likevel ingen planer om å fjerne dem (Aaslands departement utreder muligheten for å få et nytt vedtak (ministeren vil bruke over to år på å utrede om reindrift og vindkraft kan eksistere side ved side). «For oss har det blitt tydeligere og tydeligere i løpet av aksjonen at det er staten Norge som svikter det samiske folk», sier Isaksen til VG.SJOKKERENDE VOLDTEKTSTALL: 22 prosent av norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt, og halvparten var under 18 år da overgrepet skjedde. Det er blant de mildt sagt oppsiktsvekkende funnene i en ny rapport. Den er basert på en nasjonal spørreundersøkelse Norsk kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) står bak.

50 prosent flere kvinner rapporterer nå at de hadde opplevd voldtekt ved makt og tvang, i forhold til da den samme undersøkelsen ble gjennomført for ni år siden, og størst er endringen i aldersgruppen 18 til 29 år. Andelen som oppgir å ha vært utsatt for voldtekt ved makt og tvang i denne aldersgruppen har gått fra 8 prosent i 2014 til 19 prosent i 2023.

En del av økningen kan forklares med økt bevisstgjøring rundt vold og overgrep, men tallene er likevel høye, sier sier forsker Maria Teresa Grønning Dale til NRK.


SPENT VED NØKKELBY: Situasjonen Bakhmut er «ekstremt spent», sier kommandøren for de ukrainske bakkestyrkene i den mer eller mindre russisk-beleirede byen. Russiske styrker har de siste ukene presset på for å ta kontroll over området, noe som vil gi dem leide til de andre gjenværende urbane områdene i Donetsk-regionen. Sammen med annekteringen av andre deler av Ukraina er det nå «fakta på bakken» at Donetsk tilhører Russland, og noe landet aldri vil kompromisse på i forhandlinger, sier Kremls talsmann Dmitrij Peskov i dag.

Reuters melder i dag at Vladimir Putin har beordret FSB om å skjerpe etterretningsinnsatsen, stanse sabotasjegrupper fra å entre Russland, bedre sikkerheten ved infrastruktur og stanse ethvert forsøk fra Vesten på å aktivere det den russiske presidenten kaller terrorceller på russisk jord.