Kjell Inge Røkkes Aker har slått seg sammen med et utenlandsk hedgefond for å kjøpe den kriserammede  papirprodusenten Norske Skog.

Fondet Oceanwood eier allerede mye av den misligholdte gjelda til morselskapet Norske Skogsindustrier og kan dermed tvinge selskapet til å selge ut de sju fabrikkene i den tradisjonsrike, men gjeldstyngede norske bedriften.

Det dreier seg om fabrikker for avis- og magasinpapir i Halden og Trøndelag, samt i Frankrike, Østerrike, Australia og New Zealand. Selskapet har slitt i takt med nedgangen i salget av papirmedier, som startet rett etter at Norske Skog hadde brukt nittitallet på en storstilt internasjonal ekspansjon.