Showdown om Norske Skog

Kjell Inge Røkkes Aker har slått seg sammen med et utenlandsk hedgefond for å kjøpe den kriserammede  papirprodusenten Norske Skog.

Fondet Oceanwood eier allerede mye av den misligholdte gjelda til morselskapet Norske Skogsindustrier og kan dermed tvinge selskapet til å selge ut de sju fabrikkene i den tradisjonsrike, men gjeldstyngede norske bedriften.

Det dreier seg om fabrikker for avis- og magasinpapir i Halden og Trøndelag, samt i Frankrike, Østerrike, Australia og New Zealand. Selskapet har slitt i takt med nedgangen i salget av papirmedier, som startet rett etter at Norske Skog hadde brukt nittitallet på en storstilt internasjonal ekspansjon.

Aksjonærenes penger – før nyheten sprakk i dag, summert til 184 millioner kroner – er i realiteten tapt, skriver E24. 

Christen Sveaas, som er styreleder og største aksjonær, bekrefter til nettavisa at det er et alternativ å slå selskapet konkurs.

Aksjekursen falt ytterligere etter at selskapet i 13-tida i dag la ut en pressemelding der det framgår at styret tror en rekapitalisering er usannsynlig, og at de trolig starter prosessen mot å erklære seg insolvente.