Kvinner utgjør halve befolkningen i USA, men bare to av ti representanter i kongressens nedre kammer var kvinner fram til valget, 84 stykker. Fire av femti stater hadde aldri valgt en kvinne til Representantenes Hus noen gang.

Trump og Me Too-bevegelsen hadde fått et utall kvinner til å plukke opp hansken, med eller uten politisk erfaring. Veteraner og partiledere blant demokratene ble avblåst i forsøk på å fortelle kvinnene at de måtte «vente på tur». «Ain´t nobody got time for that!»-stemningen bidro til at nær 600 kvinner stilte til valg for kongressen og guvernørstillinger.

De droppet gamle forestillinger om at de måtte snakke om meritter, og for all del ikke nevne familieforpliktelser. Barna ble med i valgkampreklamer, vitnesbyrd om seksuell trakassering ble løftet og familiehemmeligheter og narkotikamisbruk og gjeld ble skrevet på kontoen for nyttige og kompetansefremmende erfaringer fremfor skandale. Dette valget skulle bli «kvinnenes år».