Mens Donald Trump hevder at Demokratene er i ferd med å «stjele valget», virker meningsfeller å mobilisere kraftig i sosiale medier:

https://twitter.com/donie/status/1324342920854573056

  • Lastes ikke Twitter-meldingene i denne artikkelen? Trykk «refresh» i nettleseren din.

Samtidig har folk fra begge sider tatt til gatene og markert seg utenfor valglokaler der stemmetellingen fortsatt pågår i en rekke delstater:

Biden-tilhengere har stilt krav om at hver eneste stemme må telles, mens Trump-tilhengernes slagord har variert – fra «stop the count» i delstater der presidenten leder, til «count the vote» eller «stop the steal» der pilen peker i retning Biden.