Neida, det har vi ikke. Regionreformen svever i lufta.

Det er i korthet tre hovedscenarioer for hvordan dette kan ende:

1) Hele reformen ryker - eventuelt rykker tilbake til start
2) Finnmark og Troms får en tilpasset løsning
3) Reformen gjennomføres som vedtatt