Se utviklingen: Tidslinje over terrorangrep i Vesten det siste året

Sayfullo Saipov pekes ut som gjerningsmannen bak New York-terroren.

New York har på nytt blitt rammet av et terrorangrep. Angrepet følger et mønster som har blitt mer og mer vanlig i Vesten de siste par årene: En ensom terrorist, gjerne med en stor lastebil som sitt fremste våpen mot folkemassene.

Bla deg gjennom tidslinjen ved å trykke på pilene.

Listen er ikke uttømmende. Angrep med en eller få døde eller skadete er ikke tatt med.