Lørdag 27. oktober holdt nynazistene i «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) for første gang en større, forhåndsvarslet demonstrasjon i Norge, da de i Fredrikstad og Moss fikk holde taler i megafon og forsøke å dele ut løpesedler til forbipasserende.

DNM er en uttalt nazistisk organisasjon som hyller Adolf Hitler, vil styrte demokratiet i de nordiske landene og baserer mye av sin rasistiske voldsideologi på konspirasjonsteorier om jøder.

Mens selve demonstrasjonen forløp relativt rolig i Fredrikstad på formiddagen, havnet demonstrantene flere ganger i håndgemeng med politiet under markeringer i Moss:

Totalt ble elleve personer – seks nynazister og fem voldelige antifascister – pågrepet i forbindelse med arrangementene: Tre av de svenske nazistene ble tatt på grensa og sendt tilbake. Én nazist (se lenger nede) ble pågrepet for et angrep på en motdemonstrant i Moss, og ytterligere to medlemmer av organisasjonen ble satt i arrest etter å ha nektet politiet å ransake bagasje på jakt etter våpen i et parkeringshus i Moss:

Fem personer fra det såkalte Antifa-miljøet basert i Oslo ble pågrepet i Fredrikstad etter å ha «banket opp» en gruppe norske nynazister ved et parkeringshus. Samtlige pågrepne under demonstrasjonene ble løslatt samme ettermiddag, men er bøtelagt og må møte i retten om de ikke vedtar bøtene.

Vold, våpen, narkotika, opptøyer og jødehets

Filter Nyheter har, med hjelp fra Expo i Sverige, kartlagt identiteten til 54 av totalt 58 personer som framsto som deltagere på demonstrasjonene i Østfold. (Expo har ikke vært involvert i Filter Nyheters vurderinger av hvilke DNM-medlemmer som omtales med navn.)

Bare 13 av disse personene er nordmenn, mens resten er svenske medlemmer i DNM som tidligere har deltatt på organisasjonens samlinger i Sverige. 

Som i den mye omtalte marsjen i Kristiansand i fjor, viser demonstrasjonene i Østfold at DNM ikke har mange nok medlemmer i Norge til å mønstre større offentlige markeringer. De er avhengige av at svenskene i organisasjonen drar over grensa når oppmøtet skal framstå som betydelig.

Vår kartlegging viser at minst 24 av nazistene som var tilstede i Fredrikstad/Moss er tidligere straffedømt.

 • 15 er dømt for vold – 11 svensker og 4 fra Norge.
 • I tillegg er 4 personer dømt for våpenlovbrudd i Sverige, hovedsaklig etter å ha blitt tatt med kniv eller batong.
 • Ytterlige minst 3 av demonstrantene var tidligere straffet i forbindelse med bruk eller besittelse av narkotika, men ikke for vold/våpen.
 • Flere av personene nevnt over er også dømt for andre forhold, blant annet for hets mot folkegruppe i Sverige – som tilsvarer brudd på rasismeparagrafen i Norge. I tillegg er ytterligere medlemmer tatt for andre typer lovbrudd.
Noen av de tidligere voldsdømte nynazistene som var i Østfold. Øverst fra venstre (usladdet): Oscar Bergstrøm, Emil Hagberg, Edgar Mizera, Tommy Nyberg, Tommy Olsen, Jimmy Björk, Niklas Yngwe, Jimmy Andersson. Filter Nyheter

Angrep motdemonstrant i Moss – tidligere dømt for å ha slått kvinne i hodet med hammer

Den svenske nynazisten Edgar Mizera (28) ble pågrepet av politiet i Moss etter at han, helt i starten av demonstrasjonen der gikk til angrep på en mann ved å forsøke å slå ham i hodet. Mannen hadde uttrykt sin misnøye ved å rope til nynazistene da de ankom demonstrasjonsstedet. Se opptrinnet her:

Det var pågripelsen av Mizera som utløste det største håndgemenget mellom nynazistene og politiet senere på dagen.

Mizera ble i 2012 dømt til over to års fengsel for vold etter å ha slått en kvinne i hodet med en hammer. Han ble også nylig tiltalt for å ha spyttet en dørvakt i ansiktet og for flere tilfeller av hets mot folkegruppe etter å blant annet ha gjort Hitler-hilsen og skrevet «sieg heil» i sosiale medier.(Han nekter straffskyld for de sistnevnte sakene).

Tommy Nyberg (49) er opprinnelig svensk, men har bodd lenge i Norge og er en av lederne av den norske fløyen av DNM. Det er Nyberg som var politiets kontaktperson i forbindelse med demonstrasjonene i Østfold-byene, og den som skaffet de nødvendige tillatelsene. Han er ikke straffedømt her til lands, men ble i Sverige i 2004 dømt til en måneds fengsel, for å ha presset en kvinne opp mot en husvegg, tatt strupetak og dunket hodet hennes mot en murvegg.

«Jævla pakkis, han fortjente det»

Noe av strafferegisteret til andre DNM-medlemmer som var tilstede på de offentlige markeringene i Østfold:

 • Norsk «gruppesjef» (29) i DNM: Ble i en tingrett på Vestlandet i 2013 dømt til åtte måneders fengsel for vold etter at han i beruset tilstand slo en glassflaske i hodet på en mann som fikk en flenge i hodet som måtte sys med 20 sting. Retten så det som straffeskjerpende at tiltalte uttalte «jævla pakkis, han fortjente det» etter den alvorlig voldshandlingen.
 • Norsk aktivist (30), Østlandet: Tidligere i år dømt i tingretten til 75 dagers fengsel for uprovosert vold etter å ha slått en mann i ansiktet to ganger med knyttet neve på et utested i 2017. Politiet på stedet gjenkjente 30-åringen som en person i det høyreekstreme miljøet. Tidligere samme år var politiet  blitt tilkalt til samme utested av en dørvakt fordi 30-åringen skal ha kommet med «hatefulle ytringer og rasistiske bemerkninger til en mørkhudet gjest». (Han ble ikke tiltalt for selve uttalelsene).
 • Tommy Olsen (40), en del av den norske ledelsen i DNM: Ble i 2002, altså for 16 år siden,  dømt til ett år og to måneder fengsel for å ha knivstukket to innvandrere i Stavanger – en av dem åtte ganger i ryggen mens offeret lå bevisstløs på bakken. Situasjonen oppsto da Olsen og seks andre snauskaller i 2000 gikk på byen i boots og pilotjakker etter vorspiel og delte ut løpesedler for Vigrid som blant annet hadde teksten «redd den hvite rase».
 • Emil Hagberg (34): Lederskikkelse i DNM dømt til åtte måneders fengsel for å ha ledet an da rundt 30 nynazister angrep et antirasistisk demonstrasjonstog i Kärrtorp i Sverige i 2013. Tidligere dømt også for blant annet jødehets og tilknytning til et våpenlager.
 • Jimmy Björk (34): Dømt for blant annet den nevnte hendelsen i Kärrtorp for fem år siden og for å ha deltatt i voldelige opptøyer i Stockholm i 2016.
 • Oscar Bergström (24):  Dømt for Kärrtorp-opptøyene, vold mot en meningsmotstander i Uppsala og for å ha truet og forsøkt å utøve vold mot politifolk.
 • Jimmy Andersson (29): «Redesjef» i Sverige dømt til fengsel for grov vold,  samt dømt for blant annet voldelige opptøyer og hets mot folkegruppe.
 • Niklas Yngwe (29): Dømt for vold og brudd på knivloven i Sverige.
Voldsdømte Emil Hagberg (blå hansker) og andre nynazister i Den nordiske motstandsbevegelsen i Fredrikstad 27. oktober i år. Harald S. Klungtveit

Håndteres som fotballpøbler og Hells Angels

Filter Nyheter har spurt Øst politidistrikt om politiet neste gang vil vurdere å bortvise eller utvise flere av de svenske medlemmene i DNM på grunn av tidligere historikk hvis organisasjonen varsler nye demonstrasjoner i Norge.

Her er hele svaret fra politiet:

«Utlendingsloven gir anledning til å bortvise eller utvise utlendinger dersom det foreligger en begrunnet fare for at de representerer en trussel mot offentlig orden og sikkerhet – utlendingsloven § 121 c), jf. § 122. Forskjellen på utvisning og bortvisning er at det ved utvisning følger det med et begrenset eller varig innreiseforbud, mens ved bortvisning etter utlendingsloven må personen kun forlate riket uten at det ilegges et innreiseforbud.

Slik bortvisning er noe politiet benytter seg av ved flere anledninger – både ved forhåndsplanlagte hendelser og aksjoner og når relevante forhold blir avdekket ved en alminnelig utlendingskontroll.

Politiet har de siste årene brukt slike virkemidler blant annet mot kriminelle MC-medlemmer, kjente vinningskriminelle, risikosupportere i forbindelse med fotballkamper og nå sist knyttet til markeringene i Fredrikstad og Moss. Virkemidlene rettes mot person, og ikke mot generell tilknytning til miljøer. Et vanlig grunnlag for å benytte disse lovhjemlene i utlendingsloven er eksempelvis straffesakshistorikk fra utlandet og/eller Norge og det er fare for at personen kan begå straffbare forhold i Norge. Videre kan funn av våpen, pyroteknisk materiale sammen med dette eller alene også ligge til grunn for slike reaksjoner. Det blir en skjønnsmessig vurdering i hver enkelt sak, for hver enkelt person, basert på den informasjonen som foreligger. Det bemerkes at utlendingslovens virkemidler ikke er begrenset til utlendingskontroller i grensenære strøk; det kan brukes over hele landet.

Politiet bruker disse virkemidlene i et forebyggende perspektiv, og det er derfor stort fokus på dette i vårt distrikt som dekker landets største grenseoverganger og Norges hovedflyplass. Utlendingskontrollen er integrert i den helhetlige politiinnsatsen og et av mange virkemidler vi bruker i det daglige».

 • Filter Nyheter fikk tidligere i 2018 penger fra Fritt Ord til journalistikk om de høyreekstreme miljøene i Norden. Denne artikkelen er en del av arbeidet.