Lørdag 27. oktober holdt nynazistene i «Den nordiske motstandsbevegelsen» (DNM) for første gang en større, forhåndsvarslet demonstrasjon i Norge, da de i Fredrikstad og Moss fikk holde taler i megafon og forsøke å dele ut løpesedler til forbipasserende.

DNM er en uttalt nazistisk organisasjon som hyller Adolf Hitler, vil styrte demokratiet i de nordiske landene og baserer mye av sin rasistiske voldsideologi på konspirasjonsteorier om jøder.

Mens selve demonstrasjonen forløp relativt rolig i Fredrikstad på formiddagen, havnet demonstrantene flere ganger i håndgemeng med politiet under markeringer i Moss: