Statistisk sentralbyrå (SSB) har i mars gjort en haste-analyse av det enorme bykset i arbeidsledighet i Norge som følge av korona-krisen.

Kortversjonen er at risikoen for oppsigelse eller permittering er mye større for de som har lav inntekt, lav utdanning og kommer fra familier med lav inntekt.

Kvinner er mer utsatt enn menn, unge er mer utsatt enn eldre og innvandrere er mer utsatt enn norskfødte, konstaterer SSB etter å ha sett på alle nye søknader om dagpenger fra 2. til 22. mars.