Statistisk sentralbyrå (SSB) har i mars gjort en haste-analyse av det enorme bykset i arbeidsledighet i Norge som følge av korona-krisen.

Kortversjonen er at risikoen for oppsigelse eller permittering er mye større for de som har lav inntekt, lav utdanning og kommer fra familier med lav inntekt.

Kvinner er mer utsatt enn menn, unge er mer utsatt enn eldre og innvandrere er mer utsatt enn norskfødte, konstaterer SSB etter å ha sett på alle nye søknader om dagpenger fra 2. til 22. mars.

Her er noen av funnene:

1) De med lav utdanning rammes hardest

De som mangler utdanning utover grunnskolen eller videregående, dominerer nå arbeidsledighetsstatistikken kraftig:


Blant nordmenn uten fullført videregående var hele 55 000 registrert som arbeidsledige da analysen ble gjennomført – og siden det har tallet økt mye.

2) Ansatte i butikker, restauranter, hoteller og frisører røk først

Folk som holder seg hjemme i stedet for å shoppe, samtidig som hoteller og spisesteder står tomme, fører til at mange tusen ansatte står uten arbeid i disse bransjene:

3) Stor overvekt av kvinner blant de permitterte

Denne grafen viser hvordan prosentandelen av kvinner som har søkt dagpenger er mye høyere enn andelen menn i alle alderskategorier:

4) Stor forskjell mellom små kommuner

Prosentandelen av lønnsmottakere som har søkt dagpenger varierer fra nesten 20 prosent av arbeidsstyrken i hyttekommunene Hol, Trysil og Hemsedal til noen få prosent i de minst rammede kommunene:

5) Familier rammes dobbelt

Sannsynligheten for å stå uten arbeid som følge av koronakrisen er klart høyere hvis også ektefellen har mistet jobben eller blitt permittert, viser SSBs tall.


Dessuten er familier med barn mer utsatt enn de uten.

I dagene etter at SSB hentet ut tallene, har antallet dagpengesøknader fortsatt å skyte i været. Onsdag denne uka kom det 14 700 nye søknader på én dag, og antallet permitteringer nærmet seg 300 000.

(Alle grafer: SSB)