Skal man tro PST-sjef Benedicte Bjørnland bør opposisjonspolitikerne trå ganske varsomt når de kritiserer Per Sandberg for dårlig informasjonssikkerhet og for å ha eksponert seg for spionasje fra land som Russland og Kina:

– Det er skjødesløst det han har gjort. Det er en beklagelig sak. Det er muligens sensitiv informasjon på avveie. Men den typen informasjon er fremmed etterretning på jakt etter i Norge hele tiden, kontinuerlig. Etterretningstrykket mot politikere, Stortinget og regjeringen - det pågår «as we speak». Det å trekke denne saken ut og si at «dette her er så alvorlig» - vel, jeg synes vi skal se det i et litt større perspektiv, sier Bjørnland.

– Hvor naive er andre politikere på dette området?