Forbundet mot rusgift (FMR), som er en del av rusfeltets samarbeidsorgan Actis og hvert år mottar offentlige tilskudd fra blant andre Helsedirektoratet, skapte tirsdag reaksjoner for et utspill i en diskusjon med meningsmotstandere på Facebook.

Der FMR selv hadde postet en lenke til en artikkel om hvordan et foster reagerer på eksponering for cannabis under svangerskapet (spoiler: ikke så bra), kom debatten i kommentarfeltet nedenfor til å handle mer generelt om liberalisering, avkriminalisering og legalisering.

Blant deltakerne var leder Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), som blant annet karakteriserte et generelt forbud mot narkotika som «undertrykking» og skrev at rusbruk ikke kan «sammenliknes med å berøve eller ramme andres eiendom».

Forbundet mot rusgift viste på sin side til at stoffmisbruk gjerne påvirker familie og andre pårørende, men ble raskt beskyldt for å ikke bry seg spesielt mye om landets rusavhengige, som blant annet den vedtatte rusreformen tar sikte på å hjelpe.

Da presenterte forbundet følgende resonnement:

«Pedofile har sine utfordringer og det er også et sammensatt problem. Det er ikke noe som de bare velger å gjøre for moro skyld og fordi de bare vil. Det er både psykologisk, biologisk, arv og miljø. Alt spiller inn. Skal vi ikke da begynne å tillate dem å tilfredsstille sine behov? Det er også et mindretall som finnes i samfunnet. Og tro meg, de er en gruppe som møter minst respekt og forståelse, ikke bare her, men overalt i verden. Og det finnes mange andre grupper som er i mindretallet, som også ønsker seg at det de driver med, skal bli tillatt».

Skjermdump fra FMRs Facebook-side.

Reaksjonene på sammenligningen mellom rusmisbruk og pedofili lot ikke vente på seg – og da Actis ble gjort kjent med ordbruken, tok organisasjonen «fullstendig avstand» i en egen melding på Twitter:

Selv forsøkte Forbundet mot rusgift flere ganger å moderere eller forklare sin egen uttalelse, blant annet ved å påpeke at de ikke sammenlignet «pedofile med rusmidler», skrive at «vi skal ikke tillate det pedofile driver med, heller ikke narkotika burde være tillatt. Det var et eksempel på hva vi mener ikke skal være tillatt i et samfunn» og «vi støtter ikke pedofile, heller ikke sammenligner med andre mennesker»:

Skjermdumper fra FMRs Facebook-side.

Da Filter Nyheter snakket med leder Knut T. Reinås i Forbundet mot rusgift i 14-tida tirsdag, erkjente han at noen av forbundets kommentarer «kanskje har kommet litt skeivt ut» – og en time senere beklaget han det hele:

– Vi ser at det var veldig uheldig å bruke den sammenligningen. Det har vi nå skrevet og beklaget på vår Facebook-side. Der sier vi – i tillegg til beklagelsen – at vi også støtter de stoffavhengiges behov for oppfølging og omsorg. Vi har ikke noen brodd mot stoffavhengige som sådan, det var en uheldig sammenligning, sier Reinås til Filter Nyheter.

– Har du forståelse for reaksjonene på det dere skrev?

– Ja. Det er klart at pedofili er noe av det verste man kan bli beskyldt for å drive med. Så det å bli slått i hartkorn med pedofile, er noe mange reagerer sterkt på. Så det beklager vi.

– Hvorfor valgte dere å gjøre denne sammenligningen?

– På sosiale medier kan ting gå veldig fort. Temaet her var egentlig hva et flertall kan diktere at et mindretall kan gjøre. Vi mener at når det gjelder lover, kan ikke et mindretall på egen hånd bestemme seg for å bryte lovene. Det vil få konsekvenser, og i den forbindelse kom altså dette opp, sier Reinås, som fortsetter:

– Det finnes jo andre avvik som ikke er så belastende – folk som setter fyr på hus, altså pyromaner, eller folk som tvangsmessig driver med stjeling, for eksempel. Det er også en avhengighet. Stoffavhengighet er en kunstig fremkalt drift, men man kan ikke akseptere det fordi det er en drift. Det går ut over andre, ikke bare den enkelte som bruker stoff, men også pårørende. Hvis hver tiende stoffbruker får et avhengighetsproblem, er de øvrige ni med på å skape en narkotikakultur som rekrutterer nye brukere.

Reinås sier videre at det ikke var han personlig som skrev kommentaren med den omstridte sammenligningen, men at de er et team på flere som har ansvaret for forbundets Facebook-side.

I 2017 fikk FMR 807 000 kroner i støtte fra Helsedirektoratet, 30 000 fra Oslo kommune og 60 000 i momskompensasjon, ifølge den siste tilgjengelige tilskuddsrapporten. Da hadde organisasjonen under 300 betalende medlemmer, men hadde arrangert kurs for politikere på Stortinget, offentlige arrangementer, utdeling av materiell og kurs for ungdommer.

Da styret i Actis i fjor høst gikk inn for å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika, slik også flertallet på Stortinget har gått inn for som et ledd i rusreformen, rykket Forbundet mot rusgift ut med en egen pressemelding der det tok et oppgjør med sin egen paraplyorganisasjon:

«Slik det ser ut i dette tilfellet ønsker avkriminaliseringstilhengerne, inklusive Actis-styret, at innehav og bruk av narkotika ikke lenger skal være uakseptabelt. De sier riktignok at det fortsatt skal være forbudt, men ikke straffbart. Det henger ikke på greip», skrev forbundet den gang.

Nå sier leder Knut T. Reinås at han har forståelse for at Actis reagerer på pedofili-sammenligningen på Facebook.

– Nå har jeg ikke selv sett hva Actis skriver på Twitter, men det er klart: Vi har selv beklaget at vi gjorde den type sammenligning, så jeg forstår godt at Actis reagerer på samme måte, sier Reinås, som videre viser til en egen beklagelse som forbundet har postet i den samme diskusjonstråden på egen Facebook-side.

Der heter det blant annet at «diskusjonen fra vår side [er] kommet uheldig ut. Vi har ikke ment å sammenligne stoffavhengige med pedofile. Vi beklager at den sammenligningen ble gjort. Tvert imot har vi i alle år støttet stoffavhengiges behov for og krav på behandling, oppfølging og omsorg».

Senere tirsdag ettermiddag har forbundet også postet en egen beklagelse øverst på Facebook-siden, der den omstridte sammenligningen blir beskrevet som «et arbeidsuhell»:

Skjermdump fra FMRs Facebook-side.