Den ble omtalt som Barack Obamas store utenrikspolitiske seier og ga økt innsyn i Irans atomaktiviteter. I tre år  begrenset den landets evne til å produsere materialer til kjernevåpen.

Men 8. mai 2018 trakk president Donald Trump USA fra den såkalte atomavtalen og gjeninnførte økonomiske sanksjoner som rammet Iran hardt.

Siden har andre land forsøkt å motivere det iranske regimet til å overholde sine forpliktelser i avtalen, men på årsdagen for USAs utmelding ble det klart at iranerne har begynt med små, men klare overtramp.