Rusreformen ble ikke vedtatt. Likevel viser flere dommer Filter Nyheter har gått gjennom at synet på straff mot rusavhengige tydelig er i endring i domstolene.

– Det er intet mindre enn en revolusjon som skjer i rettssystemet. Retten iverksetter en rusreform politikerne ikke har vedtatt, sier advokat Jon Anders Hasle.

Advokat Jon Anders Hasle Privat