Fremskrittspartiet og Regjeringen forhandler nå på bakrommet om den store planen for hvordan Norge skal klimaomstilles de neste ti årene. Presseoppslagene de siste ukene, helt siden før planen ble lansert i januar egentlig, tyder på at forhandlingene er harde:

Frp har nylig gått høyt på banen og sagt at partiet mener Norge må gjøre som EU, nemlig å regne CO2-opptaket fra skogen for å nå klimamålet for 2030.

Regjeringen, med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i spissen, har avvist forslaget tvert. Statsråden sier at forslaget rett og slett betyr at Norge vil bryte Paris-avtalen.