PST om 2018: Frykter ulovlige våpen blant norske nynazister og radikalisering i Sverige

Falun 1. mai 2017.

Politiets sikkerhetstjeneste frykter økt aktivitetsnivå i den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» i 2018.

Selv om PST mener det «lite sannsynlig» at de vil begå terrorhandlinger, er sikkerhetstjenesten urolige for hva enkeltpersoner kan finne på. Det framgår av den ugraderte, årlige trusselvurderingen som ble lagt fram i ettermiddag. 

«Trusselen fra høyreekstremister kommer først og fremst fra mobilisering og rekruttering til Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Miljøet har som langsiktig mål å etablere en nasjonalsosialistisk stat og gjør dette gjennom organisasjonsbygging og radikalisering. Til tross for at høyreekstreme organisasjoner så langt ikke har oppfordret til terrorhandlinger i Norge, er vi likevel bekymret for at høyreekstremister kan velge å aksjonere på egen hånd.

Personer i randsonen av etablerte ekstreme nettverk kan av flere grunner velge å gjennomføre alvorlige voldshandlinger», heter det i trusselvurderingen for 2018.

Der framhever PST flere urovekkende trekk med norske høyreekstreme:

  • «Det høyreekstreme miljøet preges av personer som har en fascinasjon for våpen. I 2017 ble det avdekket både lovlige og ulovlige våpen hos norske høyreekstremister. Det er sannsynlig at både lovlige og ulovlige våpen fortsatt vil være tilgjengelige for høyreekstreme i Norge i 2018
  • «Utviklingen for 2018 går i retning av et mer tydelig fiendebilde blant høyreekstreme, rettet mot konkrete personer og grupper. I enkelte miljøer har retorikken det siste året blitt hardere og mer truende»
  • «DNM har tette bånd til den svenske fraksjonen (…) kapasiteten der er større. Dette kan inspirere de norske meningsfellene og kan være en drivkraft til en negativ utvikling».
  • «Vi forventer å se en vedvarende innsats for å rekruttere flere medlemmer. (Til Den nordiske motstandsbevegelsen, red. anm.) Dette vil komme til syne gjennom ulike typer demonstrasjoner og offentlige markeringer“.

Filter Nyheter skrev i fjor at PST i samarbeid med politidistriktene flere ganger har kontaktet pistolklubber der nazister er medlemmer, eller sørget for å inndra også lovlig kjøpte jaktvåpen eller lisenser for å hindre at bestemte medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen skaffer seg nye gevær eller pistoler.

– Det er klart vi ser det som bekymringsfullt når personer tilknyttet et ekstremt miljø har tilgang på våpen, sa kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST i fjor.

Kan utløse venstre-vold

PST skriver også at «kkte spenninger mellom høyre- og venstreekstreme kan skjerpe allerede ytterliggående standpunkter.

«Venstreekstremisme er et marginalt fenomen i Norge. Det siste året er det imidlertid registrert økt aktivitet i deler av miljøet. Den økte aktiviteten dreier seg i hovedsak om kartlegging og uthengning av personer de definerer som høyreekstreme. Dette henger sammen med veksten og den økte synligheten i det høyreekstreme miljøet. (…) Enkelte venstreekstreme grupper anser vold som et effektivt virkemiddel for å få gjennomslag for egne politiske overbevisninger, men også som tilsvar på høyreekstreme markeringer», heter det i trusselvurderingen.

 

Straffedømt med våpentilgang

Så sent som i august 2017 avslørte Filter Nyheter at to betrodde medlemmer av den nazistiske organisasjonen ble etterforsket etter et stort våpenbeslag og funn av mindre mengder narkotika.

Skytevåpnene ble avdekket 7. juli, tre uker før både mannen (31) og kvinnen (30) deltok i den mye omtalte nynazistmarsjen i Kristiansand. Der gikk 31-åringen mellom to fanebærere, mens kvinnen filmet demonstrasjonen med et videokamera.

Begge var regnet som viktige aktivister i den nazistiske organisasjonen, og har deltatt på marsjer i Sverige i uniform, samlinger i Norge, spredning av flyveblader og plakater, og møter forbeholdt betrodde medlemmer.

Ransakingen i huset i Østfold skjedde etter at de to skal ha blitt stoppet i en bil i Telemark der politiet mistenkte ruskjøring og narkotikabesittelse. I boligen fant politiet en oppsiktsvekkende mengde våpen og antatt ammunisjon.

– Det var alt fra elektrosjokkvåpen og «softguns» til pistoler og gevær. Hovedvekten av våpnene var replikaer eller plomberte, men noen av skytevåpnene framstår som funksjonelle, fortalte politioverbetjent Thea Kaabbel i Øst politidistrikt til Filter Nyheter den gang.

Den da siktede 31-åringen er tidligere dømt fem ganger, og har sonet i fengsel etter å blant annet ha skutt og truet personer med luftpistol, kastet brannbomber ved en innkjørsel til en person han skulle true, andre voldsepisoder, ran, narkotikabesittelse, ruskjøring og for å ha forulempet politifolk i tjeneste.

På Facebook – der han senere også har lagt ut bilder av seg selv i hakekors-genser og t-skjorte med «motstandsbevegelsens» logo – har han flere ganger posert med jaktvåpen.

Springkniver og slåsshansker

Det er ikke bare skytevåpen som bekymrer myndighetene når det kommer til nazistmiljøene. I Sverige har medlemmer av «Den nordiske motstandsbevegelsen» ofte blitt pågrepet med stikk- og slagvåpen, blant annet i forbindelse med offentlige mønstringer, og mange er dømt for ulovlig våpenbesittelse.

Så sent som i forrige uke avslørte magasinet Expo i Sverige at en rekke personer med bånd til organisasjonen deltar i en hemmelig Facebook-gruppe der det selges blant annet springkniver og slåsshansker som er ulovlige å selge i Sverige. (I Norge er de også ulovlige å kjøpe og eie).

En av administratorene av gruppen er en mann som er åpen om sine nazistiske sympatier og som selv tidligere er dømt for våpenlovbrudd.

Inndrar våpentillatelser

Den eneste kjente politiaksjonen i Norge koblet direkte til «Den nordiske motstandsbevegelsen» var i Rogaland i desember 2014, da det ble beslaglagt en rekke skytevåpen, hvorav noen påklistret bevegelsens logo, hos personer som hadde nynazistisk propaganda liggende hjemme.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om organisasjonens frustrasjon i 2017 over at våpentillatelser ble inndratt og våpen beslaglagt hos personer som regnes som høyreekstreme.

– Det har vært advokater involvert i sakene der personer har blitt fratatt lovlig registrerte våpen fordi det var medlemmer av vår organisasjon, uten at de har noe på rullebladet. De har reagert veldig på PST,  det er grunnlovsstridig og strider mot europeiske menneskerettighetskonvensjoner, sa den norske lederen i Den nordiske motstandsbevegelsen, Haakon Forwald, i februar i fjor. (Les mer fra intervjuet her)