Politiets sikkerhetstjeneste frykter økt aktivitetsnivå i den nazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» i 2018.

Selv om PST mener det «lite sannsynlig» at de vil begå terrorhandlinger, er sikkerhetstjenesten urolige for hva enkeltpersoner kan finne på. Det framgår av den ugraderte, årlige trusselvurderingen som ble lagt fram i ettermiddag. 

«Trusselen fra høyreekstremister kommer først og fremst fra mobilisering og rekruttering til Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM). Miljøet har som langsiktig mål å etablere en nasjonalsosialistisk stat og gjør dette gjennom organisasjonsbygging og radikalisering. Til tross for at høyreekstreme organisasjoner så langt ikke har oppfordret til terrorhandlinger i Norge, er vi likevel bekymret for at høyreekstremister kan velge å aksjonere på egen hånd.