PST: Miljøpolitikere særlig utsatt for netthat – «trussel mot demokratiet»

PST la fram sin åpne trusselvurdering for 2020 tirsdag.

I sin åpne trusselvurdering for 2020 framhever Politiets sikkerhetstjenesten hvordan hatefulle ytringer, sjikane og trusler preger norsk politikk og at «ytringer som fremmer myndighetshat og bruk av vold mot politikere, er en økende bekymring».

«En rekke norske myndighetspersoner vil bli utsatt for hatefulle, sjikanerende og truende hendelser i året som kommer. For enkelte myndighetspersoner vil denne aktiviteten være så omfattende at det påvirker deres deltakelse i samfunnsdebatten», heter det i PSTs vurdering.

Det er hovedsaklig på nett de truende personangrepene kommer, også mot lokalpolitikere. PST mener dette «kan svekke demokratiet fordi flere vegrer seg for å stille til valg, eller for å delta aktivt i samfunnsdebatten».

«Særlig utsatt er unge politikere eller politikere som er engasjert i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk», heter det i trusselvurderingen.

Trædal: – Bra at PST anerkjenner dette

– I ytterste konsekvens kan det medføre at de slutter i politikken, avstår fra å stille til valg eller avstår fra å delta i offentlige debatter om temaer de vet er betente, sa PSTs seksjonsleder Ane Mannsåker Roald under pressekonferansen tirsdag.

Dette skriver sikkerhetstjenesten om det den kaller «en trussel mot demokratiet»:

«Myndighetshat, sjikane, personlig uthenging og truende ytringer mot enkeltpersoner på sosiale medier er blitt dagligdags. Særlig utsatt er unge politikere eller politikere som er engasjert i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk. Også lokale enkeltsaker eller saker som får innvirkning på enkeltmennesker, vil kunne medføre et svært belastende personlig press, truende ytringer og/eller ulovlige, personrettede handlinger. Den samlede uønskede belastningen for myndighetspersoner og andre politikere har blitt svært stor i enkelte tilfeller».

MDG-politiker Eivind Trædal, som er gift med partiets profil Lan Marie Berg, har følt trusler og netthets på kroppen, og er glad for hvordan trusselvurderingen framhever temaet.

– Det er bra at PST anerkjenner dette. Jeg håper det også innebærer at innsatsen blir skjerpet mot miljøer på nett som pisker opp hat mot politisk engasjerte og folkevalgte, sier Trædal til Filter Nyheter.

Ser på politikere som «en del av problemet»

Han deler sikkerhetstjenestens oppfatning av hvilke konsekvenser det kontinuerlige presset kan ha.

– Jeg får stadig høre fra folk at de aldri hadde orka å engasjere seg i politikk med tanke på det aggressive klimaet i offentligheten. Det er et demokratisk problem, sier Trædal.

Ifølge PST er de som truer myndighetspersoner en mangeartet gruppe. I høyreekstreme miljøer blir for eksempel politikere oppfattet som «en del av problemet», sa seksjonsleder Roald under pressekonferansen.

– De ser på politikerne som sine fiender. Islamister er i større grad opptatt av hån av islam, men også disse har myndighetspersoner i fiendebildet sitt. Men det kan også være enkeltpersoner som truer, sa Roald.