I sin åpne trusselvurdering for 2020 framhever Politiets sikkerhetstjenesten hvordan hatefulle ytringer, sjikane og trusler preger norsk politikk og at «ytringer som fremmer myndighetshat og bruk av vold mot politikere, er en økende bekymring».

«En rekke norske myndighetspersoner vil bli utsatt for hatefulle, sjikanerende og truende hendelser i året som kommer. For enkelte myndighetspersoner vil denne aktiviteten være så omfattende at det påvirker deres deltakelse i samfunnsdebatten», heter det i PSTs vurdering.

Det er hovedsaklig på nett de truende personangrepene kommer, også mot lokalpolitikere. PST mener dette «kan svekke demokratiet fordi flere vegrer seg for å stille til valg, eller for å delta aktivt i samfunnsdebatten».

«Særlig utsatt er unge politikere eller politikere som er engasjert i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk», heter det i trusselvurderingen.