«Det vurderes nå som like sannsynlig at en terrorhandling vil utføres av høyreekstremister som av ekstreme islamister», skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i sin nasjonale trusselvurdering for 2020.

PSTs analytikere mener at et eventuelt nytt høyreekstremt angrep her til lands mest sannsynlig vil skje med hjemmelagde bomber, skytevåpen eller bilpåkjørsler.

Konklusjonen om at høyreekstremisme og ekstrem islamisme nå må ses på som likestilte terrortrusler i Norge, kommer etter et år preget av en bølge høyreekstreme massedrap internasjonalt og et angrep i Bærum der nynazisten Philip Manshaus hadde planlagt å drepe så mange norske muslimer som mulig for å starte en «rasekrig».

Samtidig har antallet islamistiske angrep gått ned.