Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti jobber nå så fort de bare klarer med å gjennomføre endringer i bioteknologiloven mens det enda er mindretallsregjering i Norge.

26. mai vil bio-trioen, som etter alle solemerker får flertall på stortinget, banke gjennom betydelige endringer innen fosterundersøkelser, eggdonasjon og assistert befruktning – en gjennomdebattert endring ifølge partiene, som hadde vært innført i 2018 hvis ikke KrF hadde gått inn i regjeringen og satt en stopper for det meste.

Øyvind Nytun reagerer på at aldersgrensen for når kvinner får donere egg, er satt fra 25 til 35 år.

Han er fertilitetsdoktor (assistert befruktning, eggdonasjon og gentester), og blant fagpersonene som har fått tilsendt komiteens utkast til innstilling, og jobber med et «høringssvar» til partiene før innstillingen ferdigstilles.

– Vi vet at de beste eggene er i aldersperioden mellom 20 og 30 år. Det burde være åpning for individuelle vurderinger gjort av fagpersoner. Det er så mye ansvar politikerne gir oss ellers, at det bør de også kunne overlate til oss, sier Nytun.

Menn kan donere sæd fra de er myndige. Regjeringen foreslo opprinnelig å skrote den nedre aldersgrensen på 25 år for eggdonorer.

Provosert over 45-årsgrensen

En annen aldersgrense Nytun reagerer på, er den øvre aldersgrensen på 45 år for kvinner som ønsker assistert befruktning. Det er Frp og SV som ønsker dette.

– Det handler om en forestilling om at det ikke er bra med eldre mødre. Det provoserer meg litt. I det minste har de skrotet grensen på hvor lenge man får fryse ned egg, på fem år. Det er slikt som får det til å koke hos meg, sier Nytun.

Han peker på at mange andre vestlige land setter aldersgrensen mot slutten av førtiårene, typisk rett før kvinner flest når overgangsalderen.

– En kreftsyk kvinne på 40 år, som tar ut egg før hun skal behandles med cellegift, kan miste muligheten for å få barn, sier han.

Legen mener politikerne må forvente at pasientene kommer til behandling opp mot denne aldersgrensen. Dersom man blir gravid første gang som 44-åring, og samtidig får befruktede egg fryst ned, vil eggene automatisk destrueres fordi kvinnen har blitt 45 år.
– Det vil frata dem muligheten til å få søsken til barnet sitt. Dette bør politikerne tenke over, sier Nytun.
Forøvrig er Nytun jevnt over godt fornøyd med bio-trioens utkast til ny lov.

Langer ut mot Bioteknologirådet

Nytun er imidlertid veldig glad for at trioen skroter ideen om at kun overskuddsegg fra kvinner som allerede har gått gjennom assistert befruktning, skal kunne doneres til andre par.

– Det var Kristin Halvorsens verk. Det er nesten skandaløst at det går an å foreslå noe så dumt, sier Nytun.

Han har notert seg at Bioteknologirådet har endret standpunkt etter Halvorsen gikk av som leder, men reagerer på rådets forslag om å opprette en eggbank for donor-egg.

– Å opprette eggbank vil være å innføre et veldig dårlig tilbud, sier Nytun.

Det ville i praksis bety at ubefruktede egg må fryses ned, noe som gjør at de blir dårligere enn om de brukes med en gang. Siden det er usikkert hvor mange som vil melde seg som donorer, mener Nytun at eggbank vil være «å sløse med eggene». I tillegg må det opprettes et logistikk-system for å sende egg til og fra donorbanken, eventuelt å sende parene til og fra klinikken.

– En nasjonal eggbank ville effektivt stoppe et velfungerende eggdonasjonstilbud i Norge. Heldigvis ligger ikke eggbank inne i dette forslaget, sier han.


Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun  100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her. 

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.