I et videointervju med Fiskeribladet Fiskaren i dag gjorde en åpenbart sinna fiskeriminister det veldig klart hva han synes om avisas dekning av Sandbergs relasjon til torskekvote-mottakeren Rolf-Bjørnar Tøllefsen:

Bakgrunnen for den opphetede ordvekslingen er en artikkel med tittelen «Fiskeriministerens venn fikk full kvotepott». Der kobler avisa en nylig instruks fra departementet knyttet til båtlengder - som Tøllefsen ønsket og kunne tjent på - til at han pleier omgang med Sandberg privat. Fiskaren nevner blant annet at Sandberg under et Gran Canaria-opphold i januar var på besøk hos rederen, like før den aktuelle beslutningen, og at Sandbergs kone sitter i samme kommunestyre som Tøllefsen.

Både statsråderen og rederen nekter for at instruksen og bekjentskapet har noe med hverandre å gjøre.