I PSTs åpne trusselvurdering for inneværende år, som ble framlagt i går, skriver tjenesten: «Vi ser at etterretningstjenester spiller en rolle i planleggingen og utførelsen av påvirkningsoperasjoner ved å plante falske dokumenter, støtte nettrollaktivitet og bidra til falske nyhetsoppslag i andre land. Norge kan bli utsatt for denne typen virkemiddelbruk i 2017».

I Sverige har det de siste to årene blitt avdekket en rekke eksempler på pro-russisk «informasjonskrig» der det framstår som mest sannsynlig at russiske etterretningstjenester eller grupper de har hyret for å tjene russiske interesser, er involvert.  Etter alt å dømme deltar russere - på svensk - blant annet i kommentarfelt og sosiale medier i Sverige under falsk identitet, for å oppnå troverdighet i spredning av propaganda. «Akkurat hvor mye språkkunnskaper som trengs avhenger av ambisjonsnivået. Man kan komme ganske langt med enkle maskinoversettelser som Google Translate», sa Ulrik Franke ved Totalförsvarets forskningsinstitut  til Dagens Nyheter allerede i 2015.

– Det handler om alt fra nettroll som spammer kommentarfelt, til propaganda i medier som Sputnik og forfalskede brev som ser ut til å være fra ministre. Det er egnet til å påvirke vår virkelighetsoppfatning og svartmale politikere. Det er velkoordinert fra russisk side, alt fra presidentadministrasjonen til russiske selskaper som vi må holde øye med, sa Vilhelm Unge ved kontraspionasje-avdelingen i Säpo i fjor.