Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i dag satt i gang etterforskning etter at en eller flere personer blant annet har gjort skadeverk med tagging på både privatboligen og bilen til justisminister Tor Mikkel Wara.

Handlingene, som regnes som alvorlige trusler, ble etter alt å dømme begått natt til i dag.

Det ble tagget både på veggene til huset og bilen like ved.