• Denne artikkelen har 17. januar blitt betydelig endret fra første publisering 16. januar. Tittelen «Regjeringen skroter ferske anbefalinger fra oljebransjen» var en for konstaterende framstilling av Freibergs tale, noe som framgår av denne utdypede versjonen med uttalelser fra departementet.

Regjeringen bestilte en rapport om klimarisiko som ble levert til finansminister Siv Jensen (Frp) før jul. Utvalget anbefalte regjeringen å «gjøre gode analyser av klimarisiko, spesielt i petroleumssektoren» (Filters utheving fra pressemeldingen).

Årsaken er at staten kan tape store summer på å finansiere leting etter olje som ikke lenger er lønnsom når den er klar til å hentes opp av bakken hvis klimapolitikken lykkes.

Klimarisikoutvalgets pressemelding. Regjeringen.no