SISTE: Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy (66) er i en domstol i Paris dømt for ulovlig valgkampfinansiering – bakgrunnen er at han med vitende og vilje skal ha brukt nesten det dobbelte av det lovlige maksbeløpet på 22,5 millioner euro i et forsøk på å bli gjenvalgt i 2012 (han tapte likevel for Francois Hollande). Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om seks måneders fengsel og en mindre bot, men straffeutmålingen er ennå ikke kjent. Sarkozy, som ikke var til stede i retten torsdag, har nektet for at han kjente til pengebruken. Dommen kan bli anket. Eks-presidenten ble så sent som i mars domfelt for korrupsjon i en annen sak, men har anket denne.

RØDGRØNT FARVEL: Drømmen om en rødgrønn flertallsregjering døde på Hurdalsjøen onsdag da SV og Audun Lysbakken trakk seg fra videre sonderinger – oljepolitikken trekkes fram som den kanskje viktigste årsaken (i tillegg til profitt på velferd og skatt), i det flere beskriver som en seier for Vedum.

Nå er reelle forhandlinger mellom Sp og Ap allerede i gang. Skal en potensiell mindretallsregjering shoppe flertall for statsbudsjett og andre saker på både venstre- og høyresida i Stortinget?

Noen kommer med krav– Jeg håper vi får en regjering som tar utgangspunkt i mandatet fra velgerne: et tydelig skifte, med et veldig stort rødgrønt flertall på Stortinget, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til Klassekampen. LO var også pådriver for den rødgrønne koalisjonsregjeringen i 2005 – noe Trønderdebatt-redaktør Snorre Valen minner om at var et historisk unntak fra regelen om at Ap i posisjon stort sett har hentet støtte fra «en rekke ulike (sentrums)partnere».