ENIGE OM SKOLE: Tross relativt mye politisk nedbør de siste dagene, lekker det lite fra regjeringsforhandlingene på Hurdalsjøen Hotell. Nå kan imidlertid flere medier fortelle at Ap og Sp er enige om deler av skolepolitikken, mer spesifikt å droppe kravet om karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanninga. Idéen er å innføre «mer treffsikre» opptakskrav. Ap og Sp vil også stanse den såkalte avskiltingen av faglærere som er utdannet før 2014. «Avskiltingen» er knyttet til den avtroppende regjeringens ambisiøse satsning på videreutdanning av lærere i norsk, engelsk og matte: Før 1. august 2025 må de fylle på med studiepoeng (30 for barnetrinnet, 60 for ungdomsskoletrinnet) for å fortsette undervisning i sine fag. Rundt 20 000 lærere oppfyller foreløpig ikke kravet, men Jonas Gahr Støre har tidligere lovet at han vil endre opplegget i løpet av sine første 100 dager i posisjon.

«GRUSOM LIKEGYLDIGHET»: En fersk rapport viser at anslagsvis 330 000 barn ble seksuelt misbrukt av kirkens menn og lekfolk i den katolske kirken fra 1950 til 2020, skriver BBCTo tredjedeler av disse overgrepene skal ha blitt begått av prester, viser den omfattende rapporten på 2500 sider. Rapporten er laget av en uavhengig kommisjon på bestilling fra den franske katolske kirken i 2018 – etter en rekke skandaler i andre land. Kommisjonen har funnet bevis på at mellom 2900 til 3200 personer (av totalt 115 000 ansatte prester og andre geistlige) har stått for overgrepene. Tallene er basert på arkiver fra kirken, retten og politiet, samt intervjuer med flere tusen ofre og spørreundersøkelser.

Da rapporten ble lagt fram var kommisjonsleder Jean-Marc Sauvé tydelig på at den katolske kirken har vist en «grusom likegyldighet» overfor ofrene. Han fordømte kirkens hierarki og kalte hele institusjonen for dysfunksjonell. Rundt 60 prosent av ofrene har fått problemer i sitt følelsesmessige og seksuelle liv i ettertid, sa han. De fleste av sakene er foreldet og kan ikke straffeforfølges i retten, men Sauvé mener den katolske kirken bør betale en kompensasjon til ofrene før en eventuell rettsprosess er ferdig, samt opprette en intern domstol som kan gå gjennom sakene, skriver NRK.

SKJULTE MILLIARDER: Overgreps-rapporten er ikke den eneste nyheten fra den katolske kirken tirsdag. Lekkede dokumenter i forbindelse med det internasjonale journalist-samarbeidet «Pandora Papers» viser at den internasjonale katolske menigheten «The Legion of Christ» kanaliserte milliarder til utenlandske skatteparadiser, samtidig som ofre for seksuelle overgrep fra katolske prester krevde erstatning, skriver E24.