TIL RETTEN: Organisasjonen Nei til EU får likevel lov til å saksøke den norske staten etter at Stortinget for tre år siden tilsluttet seg Acer-avtalen, også kjent som EUs tredje energimarkedspakke. Nei til EU mener at vedtaket om Acer-tilknytning innebærer en så stor overføring av myndighet til EU at det i realiteten skulle vært fattet med tre fjerdedels flertall etter grunnloven. Både tingretten og lagmannsretten har tidligere avvist et søksmål fordi Nei til EU ikke er blitt regnet som part i saken, men nå har Høyesterett kommet til motsatt konklusjon. Samtidig fremholder olje- og energiminister Tina Bru (H) at stortingsvedtaket fra mars 2018 var «fullt ut i tråd med grunnlovens krav». Acer-kritikere mener ikke bare at avtalen svekker norsk suverenitet, men også at den vil føre til høyere strømpriser og nedbemanning i industrien.

LØGNMASKIN: New York Times dokumenterer mandag hvordan Trump-tilhengere i sanntid forsøkte å manipulere omverdenens oppfatning av hvem som egentlig stormet den amerikanske kongressbygningen i januar: Substansløse påstander om at venstreradikale Antifa- eller Black Lives Matter-aktivister i forkledning var blant inntrengerne, ble først fremmet av relativt små, høyreorienterte Twitter-kontoer, men fikk raskt et langt større nedslagsfelt da republikanske medieprofiler delte dem videre. Det som skjedde i løpet av de neste 12 timene illustrerer hvordan et velutviklet apparat for desinformasjon kastet seg over en politisk bekvem løgn og med stor effektivitet formidlet den som sannhet til sine mottakelige følgere, ifølge avisa.

FORSVARER OSLO: Politisk redaktør Snorre Valen i trondheimsavisa Nidaros mener det begynner å bli «politisk og menneskelig uholdbart» å nekte Oslo flere vaksiner enn nærmest smittefrie småkommuner – kommentaren er en motreaksjon til Molde-ordfører Torgeir Dahls (H) oppsiktsvekkende angrep på oslobyrådets koronahåndtering (og innbyggernes slappe etterlevelse av tiltak) denne helga. Pandemihåndtering er ikke bare fag, men også politikk, påpeker Valen:

«Og akkurat nå ser det for en som er så heldig å være utenfor hovedstaden, ut som om Oslos befolkning bare må leve med mer smitte og langt, langt hardere tiltak enn resten av landet, på grunn av en vag kalkulator-logikk som bare er rettferdig på papiret».