(Dette er webversjonen av et nyhetsbrev du kan få rett i innboksen hver dag).

Ideen om likekjønnede ekteskap vinner ny (om enn knøttliten) grunn i Europa, sentral-Italia slapp unna nye jordskjelv uten tap av menneskeliv i går og med få, men spektakulære unntak stiller kristen-Norge seg i for å ta avstand fra predikant Jan Hanvold og tv-kanalen Visjon Norge etter NRK Brennpunkt-avsløringene onsdag.

Ellers:

«Det føltes som jeg gikk i sjokk. Kroppen ble helt nummen og blodet forsvant fra hjernen (…) Fra før hadde de fratatt meg æren, rollen som ordfører og min politiske karriere. Nå fratok de meg også all min egenverdi». Slik beskriver tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland sin reaksjon da politiet i mai informerte om at de hadde telefonavlyttet henne i drøye tre uker i forbindelse med korrupsjonssaken. Drevland forteller om opplevelsen i boka «Litt privat», som lanseres i dag og der hun «gladelig» innrømmer å ha drevet lobbyvirksomhet på vegne av skipsredere. Etter at Drevland bedyret sin uskyld på en pressekonferanse i fjor sommer, var hun så langt nede at hun «ikke hadde mer igjen å leve for«, men «evnet ikke engang å ta mitt eget liv», refererer DN fra boka. Ifølge Bergens Tidende handler mye av boka om Bergen-politiets prioriteringer av etterforskningen av henne, og kritiske betraktninger rundt medias rolle: «Hvorfor drev Bergens Tidende sin egen etterforskning», spør hun seg (for å finne saker å skrive om, formodentlig?).

NAVs optimistiske melding i forrige uke om at ledighetstoppen er nådd kan ha vært prematur. Hvertfall viser SSBs sesongjusterte tall at antallet arbeidsledige økte med 5000 fra mai til august, til i alt 149 000. Disse tallene er basert på intervjuundersøkelser, i motsetning til NAVs tall som er basert på hvor mange som melder seg ledige hos dem. Norges banks styringsrente blir for øvrig liggende på 0,5 prosent etter rentemøtet i dag (som er såkalt mellomliggende og dermed ikke ledsages av noen pengepolitisk rapport om hvordan banken ser for seg utviklinga framover). Rentemøtets avgjørelse er i tråd med det sentralbanksjefen forespeilet i september, selv om boligpriser og husholdningsgjeld har steget mer enn det man anslå den gangen.

Om han neppe blir president, har Donald Trumps sikkerhetspolitiske betraktninger blitt tatt ad notam i Europas innerste maktsirkler. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble sa i går at EU må forberede seg på å takle såvel migrasjonsutfordringer som trusselen fra Russland på egen hånd. «I de kommende årene vil ikke amerikanerne ta like mye anvar for våre interne og eksterne sikkerhet som vi gjerne skulle sett», sier Schäuble ifølge Bloomberg News. «Ingen europeiske land vil være i stand til å gjøre dette alene, men sammen kan vi overbevise våre borgere om at Europa er viktig og kan regnes med», sier finansministeren, som også innrømmet at kontinentet «ikke er i toppform» etter Brexit-avstemninga i sommer.

Det er blitt 58 prosent færre ville dyr siden 1970 og to tredjedeler av alle virveldyr vil være borte innen 2020 hvis trenden fortsetter, advarer Zoological Society of London (ZSL) og WWF i en ny utgave av levende-planet-indeksen, den toårige rapporten om verdens villdyrbestand. Særlig utsatt er arter som lever i ferskvann, samt elefanter og haier, som er utsatt for henholdvis krypskyting og overfiske, melder BBC News. Kritikere av rapporten, som er basert på en analyse av rundt 6 prosent av verdens totale antall villdyrarter, mener den har for svakt datagrunnlag til å tallfeste nedgangen. Blant annet er arter som lever i Vest-Europa sterkt overrepresentert i utvalget.

Og så var det lunsjtid igjen!

Med vennlig hilsen,

Pål Nordseth
Redaktør, Filter Media