TOPP BREXIT-STEMNING: Mandag kveld publiserte tidsskriftet The Spectator et notat fra en Downing Street-kilde som i aggressive ordelag gjorde rede for den britiske regjeringens syn på hva som kommer til å skje videre. Kort oppsummert:

  • Samtalene med EU bryter sammen i løpet av få dager, dersom britene ikke får aksept for sitt forslag.
  • Boris Johnson vil aktivt forsøke å undergrave «Benn Act», parlamentets vedtak om at regjeringen må søke EU om en utsettelse dersom en avtale ikke er på plass innen 19. oktober.
  • Regjeringen kommer til å «straffe» EU-land som eventuelt stemmer for en utsettelse når det kommer til inngåelse av nye handels- og samarbeidsavtaler.
  • Og tvinge gjennom et snarlig parlamentsvalg, der de konservative kun fokuserer på at landet må forlate EU umiddelbart.

Selv om flere av disse idéene ikke er praktisk gjennomførbare eller bygger på misforståelser av hvordan både Storbritannia og EU fungerer (utskriving av valg krever støtte fra Labour i parlamentet, mens EU-landene må være enstemmige dersom en utsettelse skal bli en realitet - i så fall må Storbritannia straffe dem alle), sier det mye om den litt pressede stemningen internt i regjeringen.

Tirsdag morgen briefet en anonym Downing Street-kilde flere journalister på innholdet i Boris Johnsons siste telefonsamtale med Angela Merkel, som ble tillagt uttalelser om at Nord-Irland må bli værende i tollunionen og følge EU-regler til evig tid. Dette ble brukt som påskudd for å signalisere at Johnson har gitt opp hele avtalen.

Nå er siste nytt at parlamentet skal samles til en ekstraordinær sesjon lørdag 19. oktober, dagen etter at EU-toppmøtet er over og knappe to uker før Storbritannia etter planen skal forlate unionen. Bare fire ganger tidligere de siste 80 årene har parlamentet vært samlet på en lørdag - det skjedde blant annet dagen før andre verdenskrig brøt ut.