REAGERER PÅ METOO-FRIST: Arbeiderpartiets nye retningslinjer mot seksuell trakassering skal vedtas på landsmøtet i helgen, men en «foreldelsesfrist» - (i en paragraf heter det at varsler om «hendelser som er avsluttet for mer enn fem år siden» normalt ikke skal behandles av partiet) - vekker reaksjoner: Line Oma og Sunniva Andreassen, de to eneste Giske-varslerne som har stått åpent frem, leverte begge varsler om hendelser som lå mer enn fem år tilbake i tid.

«Om 15-åringer utsettes for noe, er det ikke oppsiktsvekkende om de ikke varsler før de er 25, selv om det ideelt sett burde være enklere å varsle så tidlig som mulig», sier Oma til Klassekampen, mens Andreassen påpeker at «det tok flere år før jeg forsto alvoret i det og konsekvensene av hendelsen».

Partisekretær Kjersti Stenseng begrunner den nye «foreldelsesfristen» med at det er vanskelig å kartlegge hendelser som går langt tilbake i tid (men poengterer samtidig at det kan gjøres unntak). Oslo Ap har foreslått å øke fristen til ti år.

NORSK KONSUL I SLAVERI-SKANDALE: Journalister i Ecuador har avslørtdet de omtaler som moderne slaveri på en rekke plantasjer i landet. Toppsjefen for plantasjene, Marcelo Almeida, har i 15 år vært Norges honorære konsul i landet. Det finnes ingen norsk ambassade i Equador, så Almeida er Norges representant.