NULLUTSLIPP-LØFTE PÅ SOKKELEN: Equinor legger seg tett opp til Norges klimamål, og annonserer at selskapet vil kutte klimagassutslippene fra olje- og gassproduksjonen i Norge med 40 prosent sammenliknet med nivået i 2005. Det skal innfris innen ti år, og gjøres ved å drive plattformene med havvind eller strøm fra land, i stedet for gass fra sokkelen, som i dag. Den sparte gassen vil bli solgt og forbrent, med tilhørende utslipp, i utlandet.

Selskapet er ikke alene om løftet, det er gjort i samarbeid med LO, NHO, Norsk olje og gass, Norsk Industri og Norges Rederiforbund, i det såkalte Konkraft-samarbeidet. I 2050 lover aktørene at norsk oljeproduksjon være netto utslippsfri, altså at eventuelle utslipp kompenseres ved karbonfangst- og lagring. Satsningen vil innebære at Equinor alene bidrar til å senke Norges årlige klimagassutslipp med nær 10 prosent – og slik blir en betydelig bidragsyter til at staten når sitt 2030-mål.

Equinor planlegger å bruke 50 milliarder kroner på satsingen innen 2030, men legger til at satsingen krever økt utbygging av kraftforsyningen på land i Norge. Selskapet forventer også at statlige støtteordninger, som oljeskattesystemet og NOX-fondet, opprettholdes.

«Først og fremst et pressestunt fra fossilene, ikke noe klimatiltak som monner», mener Natur og Ungdom om de varslede kuttene. Frederic Hauge i Bellona er blidere: «Det er veldig positivt at oljeindustrien endelig skjønner at de må ta klimagrep. Det var jaggu på tide».