DEMONENE FRA 1918: Frankrikes president Emmanuel Macron brukte den storstilte hundreårsmarkeringen for slutten av 1. verdenskrig til å advare om «fortidas demoner som kommer tilbake for å skape kaos og død» i en tale der han snakket om «egoismen til nasjoner som bare skjøtter egne interesser» – med Donald Trump på første rad. «Nasjonalisme er et svik mot patriotisme. Når man sier «våre interesser først – hvem bryr seg om de andre» – da visker man ut selve det som en nasjon holder mest kjært, som gir den liv, som gjør den praktfull: dens moralske verdier», sa Macron. Senere på dagen fulgte Tysklands kansler Angela Merkel opp med å peke på at 1. verdenskrig «gjorde det klart hvilke katastrofale konsekvenser det kan få å ikke inngå kompromisser i politikken og diplomatiet».
Washington Post har forøvrig oppsummert hvordan Trumps Europa-visitt ble en pinlig affære fra start av.

MANGLET OVERSIKT: Opptak av radiosambandet under fregattulykken i Øygarden, publisert av VG lørdag, gir inntrykk av at Fedje trafikksentral var passiv mens det ennå var tid til å korrigere feilvurderingene om bord i KNM «Helge Ingstad».

  • Selv om fregatten meldte sin ankomst i den trafikkerte skipsleia allerede klokka 02.38, før de entret sonen, viser lydloggen at personen som svarer på Fedje trafikksentral klokka 03.59 – to minutter før det smeller – verken vet hvilket fartøy det er snakk om eller har reagert på kollisjonskursen: «Nei, det er en eh... Jeg har ikke fått noen opplysninger om den. Den har ikke rapportert til meg. Jeg ser bare at den dukker opp på skjermen her». 
  • Lydloggen bekrefter at fregatten ble grundig advart fra tankskipet «Sola TS» om å endre kurs i minuttet før kollisjonen – mer enn nok tid til å manøvrere unna for det avanserte krigsskipet.
  • Kommunikasjonen på sambandet virker flere ganger upresis og lite disiplinert. De involverte og trafikksentralen valgte dessuten å bare snakke norsk – både et lasteskip og en yacht i nærheten uten norsktalende har trolig vært uvitende om dramaet fram til «mayday»-meldingen kom lenge etter kollisjonen

Det vil trolig ta rundt ett år før den sivile havarikommisjonen kommer med sin rapport om ulykken. Politiet har imidlertid uttalt at etterforskningen har god oversikt over hendelsesforløpet.